MiniSuomi som experimentplattform

MiniSuomi är ett sätt att möjliggöra gemensamma experiment och gemensam utveckling i situationer där ämnet är ett brett samhällsproblem eller ett tjänstekomplex som går över gränserna för förvaltningsgrenar. Lämpliga försökspersoner är till exempel företagets livscykelstadier och tillhörande information och tjänster.

Som namnet antyder är MiniSuomens mål att bilda en helt digital miniatyrmodell som täcker hela samhällets olika aktörer, handlingar och mål, där nya innovationer och idéer kan utvecklas individuellt eller gemensamt ovanpå den redan byggda informationsinfrastrukturen.

Lär känna MiniSuomi-konceptet på tjänsten Suomidigi.fi. (Innehållet endast på finska.)

Målet med projektet Företagets digitala ekonomi är att genomföra några experiment på MiniSuomi-plattformen. När ett sådant experiment startar kommer vi att berätta om det i samband med det experimentet.

, Uppdaterad 10.10.2022 kl. 16:20