MiniSuomi som experimentplattform

MiniSuomi är en öppen plattform för samutveckling, som har grundats för att möjliggöra snabba och flexibla experiment i den offentliga förvaltningens utvecklingsprojekt. Därför försöker vi genomföra också experimenten i projektet Företagets digitala ekonomi på MiniSuomi-plattformen.

MiniSuomi är också ett sätt för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att gemensamt utföra flexibelt utvecklingsarbete i fråga om något visst ämnesområde eller problem – på en så konkret nivå som möjligt och i ett så tidigt skede som möjligt. Med experimenten kan man ta fram till exempel modeller för att göra de tjänster som erbjuds företagen mera inriktningsbara, lättare att använda och optimalt automatiserade.

De tekniska experiment som utförts med MiniSuomi kan också utnyttjas av andra aktörer och de kommer att vara tillgängliga på plattformen för alla. På så sätt är den kunskap, de datamodeller eller de gränssnittsbestämningar som projektet resulterat i tillgängliga också efter projektet.

MiniSuomi fungerar i Microsoft Azure-molntjänsten.

, Uppdaterad 6.2.2024 kl. 15:01