”Nätfaktureringen sparar tid, besvär och pengar”

Företagare Aki Kesti började använda nätfakturering direkt från att företaget grundades och rekommenderar det också till andra.

I och med nätfaktureringen rör sig företagare Aki Kestis fakturor snabbt och enkelt. Företagarens tid går inte åt till att hantera papper och kunderna tackar.

För företagare Aki Kesti var nätfakturering det enda alternativet när han för fyra år sedan grundade sitt företag, som gör elinstallationer. Aksua Oy har verksamhet huvudsakligen i Birkaland men enligt avtal även på andra håll i Finland. Till Aksuas kunder hör särskilt företag och offentliga organisationer.

– Min svåger, som hjälpte mig att starta företaget, sade att nätfaktureringen är absolut nödvändig. Jag lyssnade på honom, eftersom han har mycket att göra med administrativa frågor och fakturering, berättar Kesti.

Nätfaktureringen var inte bekant för Kesti sedan tidigare, men han var inte heller särskilt rädd för den. Däremot var det redan från början uteslutet att börja med pappersfakturering.

– Jag visste att jag inte skulle kunna ge mig in i något papperskaos. Alltså lyssnade jag på dem som är klokare än jag – utöver min svåger också min bokförare, säger Kesti.

Allt som behövs hittas smidigt

Att bekanta sig med det digitala ekonomiförvaltningssystemet och lära sig att behärska det var enligt Kesti enkelt, även om det krävde lite av företagarens tid.

– I början måste jag sitta några kvällar vid datorn och det tog också sin tid att lära sig att använda faktureringssystemet. Men därefter har det varit väldigt bekvämt jämfört med att hantera papper.

Kesti utnyttjar ekonomiförvaltningssystemet i stor omfattning och registrerar allt där, från timmar som ska faktureras till kilometer och material.

– Mitt företag har många slags uppdrag: kortare, längre och i bland också entreprenadarbete. Jag har format systemvyn så att jag hittar allt jag behöver på ett behändigt sätt.

Systemet hjälper Kesti att hålla sig ajour med företagets ekonomiförvaltning. Då helhetsbilden är klar är det lättare för företagaren att tidsanpassa och genomföra inköp.

– Jag ser hela tiden företagets kassasituation i realtid och läget gällande inköps- och försäljningsfakturor. Det är praktiskt om jag till exempel måste köpa verktyg, tänker Kesti.

Kunderna är nöjda med nätfaktureringen

Också Kestis kunder har varit nöjda med nätfaktureringen. Fakturorna rör sig snabb och enkelt i realtid och eventuella fel är lätta att korrigera.

– Det är klart att det uppstår fel i bland, då man arbetar under förnattens timmar. Tack vare nätfaktureringen är det lätt att sköta även kreditfakturor, skrattar Kesti.

Tack vare nätfaktureringen är å andra sidan felmarginalen mycket liten. Kesti förmodar att pappersfakturering skulle resultera i mångfalt fler fel och att det också skulle gå långsammare att korrigera felen.

– Nätfaktureringen sparar företagarens dyrbara tid på många sätt. Jag kan enkelt ge över en sak till min bokförare, som får uppgifterna som behövs direkt i systemet. På så sätt får vi snabbt saken under kontroll, beskriver Kesti.

Kesti har en känsla av att nätfaktureringen används allmänt i elbranschen. Eftersom också kunderna redan kräver nätfakturering, uppmuntrar han alla företag att byta till den.

– Ingen vill längre ha pappersfakturor. Jag skulle säga att ni ska pröva på nätfakturering så märker ni att den sparar tid, besvär och pengar. Egentligen ser jag inte något annat alternativ för företagarna, säger Kesti.

Bekanta dig också med andra företagares berättelser

Läs mer om nyttan och användningen av nätfakturor

, Uppdaterad 2.1.2023 kl. 16:26