Ekonomisk information överförs smidigt

Företagen behöver tid och resurser för sin kärnverksamhet. Med tanke på företagens framgång är det därför viktigt att underlätta de administrativa uppgifterna. Ett sätt att underlätta de administrativa uppgifterna är att automatisera och förenhetliga de ekonomiska processerna så långt som möjligt.

Maskinläsbara dvs. strukturerade, verifikat över affärstransaktioner – beställningar, fakturor, eKvitton – gör konteringen automatisk. Då kan produkt- och tjänsteuppgifterna i avtalspartnernas gemensamma produktkatalog redan innehålla rätt mervärdesskattesats. Uppgifter i standardformat överförs automatiskt från beställningssystemet till faktureringen och därifrån till bokföringen, där ekonomiförvaltningens rapporter skapas i realtid och automatiskt. 

Företaget behöver rapporter å ena sidan för att följa upp och prognostisera sin affärsverksamhet, å andra sidan för att hantera kundrelationer och styra verksamheten. Målet är att den nödvändiga informationen överförs på en gång via gränssnitten till företagets samarbetspartner och till de myndigheter som behöver informationen. Företaget kan välja vilken information som överförs och till vem. Med hjälp av digitala identitetsplånböcker kan företaget dessutom i framtiden identifiera andra parter och dela bekräftad information om sig självt, samt utföra olika åtgärder, såsom att underteckna avtal eller bekräfta att en affärspartner är pålitlig.

Den manuella registreringen och dataöverföringen faller bort. Behovet av utredning i efterhand minskar, eftersom den information som lämnas till samarbetspartner och myndigheter håller hög kvalitet. ​

I projektet utnyttjas internationella standarder och vi medverkar också i utvecklingen av dem. Detta säkerställer att den ekonomiska informationen är interoperatibel internationellt, vilket gagnar företagen. Till exempel upphandlingsmeddelanden i enlighet med Peppol-standarden är sådana.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 17:37