Ekonomisk information överförs smidigt

Företagen behöver tid och resurser för sin kärnverksamhet. Med tanke på företagens framgång är det därför viktigt att lätta på de administrativa uppgifterna. Ett sätt att lätta på de administrativa uppgifterna är att automatisera de ekonomiska processerna så långt som möjligt.

Maskinläsbara dvs. strukturerade verifikat – beställningar, fakturor, eKvitton – gör konteringen automatisk. I produkt- och tjänsteuppgifterna i avtalspartnernas gemensamma produktkatalog finns redan rätt momssats. Uppgifter i standardformat överförs automatiskt från beställningssystemet till faktureringen och därifrån till bokföringen, där ekonomiförvaltningens rapporter skapas i realtid och automatiskt. ​

Företaget behöver rapporter å ena sidan för att följa upp och prognostisera sin affärsverksamhet, å andra sidan för att hantera kundrelationer och styra verksamheten. Målet är att de nödvändiga uppgifterna överförs på en gång via gränssnitten till företagets samarbetspartner och till de myndigheter som behöver uppgifterna. Företaget kan välja vilka uppgifter som överförs och till vem.

Den manuella registreringen och dataöverföringen faller bort. Behovet av utredning i efterhand minskar, eftersom informationen som lämnas till samarbetspartner och myndigheter håller hög kvalitet. ​

De standarder som tas i bruk i Finland planeras så att de lämpar sig även för internationell handel.  

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 09:25