Ekonomirapportering

Företagets ekonomirapportering har många användningsändamål

  • uppföljning av resultat
  • prognostisering av försäljning
  • hantering av kundrelationer
  • projekthantering
  • verksamhetsstyrning
  • inköp, lagring och logistik
  • avtals- och leverantörshantering
  • myndighetsrapportering.

Alla dessa grundar sig på samma data, som det ofta krävs antingen eget manuellt arbete för att behandla eller manuellt arbete som köps som en tjänst. När uppgifter hämtas och samlas in från flera olika källor mångfaldigas risken för mänskliga misstag.

Målet är att minska det rutinmässiga manuella arbetet

Målet med projektet Företagets digitala ekonomi är att förenhetliga de datamodeller utifrån vilka data behandlas. Olika system och tjänster kan kommunicera sinsemellan över gränssnitten utifrån enhetliga datamodeller utan manuell dataöverföring.

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 12:02