”Nätfaktureringen betjänar företagskunderna”

På bilden företagare Juuso Kopperoinen

Nätfaktureringen ger företagaren tid att fokusera på det väsentliga och hålla företagets löpande kostnader i schack. På så sätt betjänar den indirekt även privatkunder, säger företagare Juuso Kopperoinen.

Nätfaktureringen blev aktuell för företagare Juuso Kopperoinen för sex år sedan. Kopperoinen äger tillsammans med sin fru Minna företaget Pääsky i Kajana, som säljer blomster- och begravningstjänster. Pääsky grundades redan 1994 och företaget övergick i Kopperoinens ägo för tio år sedan.

– Vi transporterar lik för samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland. De erbjöd kortare betalningstid för nätfakturering än för andra faktureringssätt. Då beslöt vi oss för att införa nätfakturering, berättar Kopperoinen.

När Kopperoinens köpte sitt företag, var de tvungna att lösa in även det kassasystem som tidigare hade använts i företaget. Det lämpade sig inte som sådant för nätfakturering, utan systemet krävde uppdatering och komplettering. Av den orsaken gick det lite trögt med nätfaktureringen i början.
– Vi ville trots det införa nätfakturering, för visst är den ju nutid, tänker Kopperoinen.

Fakturorna rör sig säkert och utan dröjsmål

Senare har nätfaktureringen fungerat smidigt och antalet företag som tar emot nätfakturor har ökat. Pääsky använder fortfarande två system, eftersom särskilt fakturor till privatkunder skickas per post eller e-post.

– Det är bra att vi kan betjäna också våra företagskunder med hjälp av nätfaktureringen. Och för oss är det lättare om betalningstiden är kortare med nätfakturering, säger Kopperoinen.
Nätfaktureringen har också andra fördelar för Kopperoinens företag. Tack vare den rör sig fakturorna säkert och utan dröjsmål.

– Fakturor som skickas per e-post kan hamna i skräpkorgen eller så märks de inte annars. Vid nätfakturering räcker det att faktureringsuppgifterna är korrekta – då förekommer inte dröjsmål, beskriver Kopperoinen.

Realtiden är en extra fördel

Som en extra fördel med nätfaktureringen nämner Kopperoinen realtiden, som underlättar företagets ekonomiförvaltning. Om någon faktura inte betalas, uppstår det snabbt klarhet om saken, och man behöver inte vänta länge på att den korrigeras.

– I ett företag ska pengarna röra sig i båda riktningarna, utan fel och dröjsmål. Att sköta dem gör att onödig tid går åt till fel sak.

Kopperoinen tänker också på saken ur kundens synvinkel: när företagets löpande kostnader är möjligast små, inverkar det på tjänstens eller produktens pris och är på så sätt till nytta för kunden.

– Ju fler manuella funktioner det ingår i ekonomiförvaltningen, desto mer ökar kostnaderna. Då man kan sköta allt automatiskt kan företagaren använda tiden till sådant som är väsentligt med tanke på företagsverksamheten och kunden, sammanfattar Kopperoinen.

Bekanta dig också med andra företagares berättelser

Läs mer om nyttan och användningen av nätfakturor

, Uppdaterad 4.1.2023 kl. 14:17