Experiment och samutveckling

Aktörer inom företagets digitala ekonomi är till exempel företag i egenskap av tjänsteleverantörer och användare, kommuner och myndigheter i egenskap av informationsanvändare och leverantörer av offentliga tjänster. För att vi ska lyckas bygga en smidig och interoperabel ekonomi, behöver vi kundorienterad samutveckling mellan olika parter i detta gemensamma ekosystem. Till de viktigaste metoderna för samutvecklingen hör bland annat experiment och kundintervjuer. Målet för experimenten är att påvisa att olika genomförandesätt fungerar i praktiken. Med framtidens digitala lösningar eftersträvas effektivitet, bättre information och möjlighet till samanvändning av information för olika aktörer inom ekonomin.