Experiment och samutveckling

I projektet Företagets digitala ekonomi kan alla företag, offentliga förvaltningsorganisationer och andra intressenter som är intresserade av utvecklingen av en sömlös och interoperabel ekonomi delta i planeringen av förändringar. När barriärer identifieras tillsammans är de lättare att ta bort.

Syftet med experimenten är att verifiera funktionaliteten hos olika implementeringsmetoder i praktiken utifrån olika aktörer i ekonomin. Framtida digitala lösningar syftar till effektivitet, bättre information och informationsdelning.

Förutom experiment finns det andra sätt att samutveckling. Vi genomför bland annat kundintervjuer och tester, undersökningar och workshops.