Hoppa till innehåll

Upphandlingsbeslut i projektet Företagets digitala ekonomi

Konkurrensutsättningarna som startades i början av året har nu slutförts. Följande leverantörer har valts till samarbetspartner i projektet Företagets digitala ekonomi:

  • Kommunikations- och marknadsföringstjänster: Mainostoimisto SST Oy
  • Konsultation om ledning och utveckling: Gofore Lead Oy
  • Konsultation om informationshantering och digital säkerhet: Gofore Lead Oy
  • IT-konsultation: Gofore Oyj
  • XBRL- och taxonomikonsultation: Arccos Consulting Oy (Elina Koskentalo)

Dessutom har ett statsinternt upphandlingsavtal ingåtts med Motiva Oy för att stödja det gemensamma utvecklingsarbetet.

Man har beslutat köpa terminologitjänsten av Lingsoft Language Services Oy.

Mer information av projektdirektör Minna Rintala, tfn 029 509 5244.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 14:57