Hoppa till innehåll

Projektet Företagets digitala ekonomi publicerar den första versionen av Regelboken för eKvitto

I Regelboken för eKvitto beskrivs minimiförutsättningarna för förmedling av kvittoinformation. Regelboken har utarbetats av de arbetsgrupper som arbetar med ämnet inom projektet Företagets digitala ekonomi. Syftet med dokumentet är att klargöra användningsfallen och tillvägagångssätten så att strukturerade kvitton kan förmedlas i ekosystemet eKvitto.

Regelboken för eKvitto bygger på de principer som definierats i RTECO-projektet och den stödjer Nordic Smart Government-projektets mål att förmedla gränsöverskridande eKvitton.

Syftet med regelboken är att beskriva säker förmedling av eKvitton enligt fyrkantsmodellen med betalkort som betalningsmedel. I regelboken beskrivs de grundläggande kraven, ansvaren och skyldigheterna för dem som medverkar i eKvittots ekosystem för att marknaden ska kunna lita på att eKvittona förmedlas och fungerar. Regelboken begränsar inte ibruktagandet av nuvarande och framtida förmedlingsmodeller eller förtroendenätverk.

Regelboken uppdateras när nya tekniska lösningar, t.ex. ett förtroendenätverk, nya önskemål eller betalningssätt, har introducerats och är i produktion. Statskontoret bereder ändringsförslagen och sammankallar arbetsgruppen.

Bekanta dig med Regelboken för eKvitto (på finska)

Mer information om Regelboken för eKvitto:
Pirjo Ilola, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret
pirjo.ilola@valtiokonttori.fi

, Uppdaterad 17.8.2023 kl. 11:28