Hoppa till innehåll

Projektet Företagets digitala ekonomi publicerade en nätfakturamätare

Ett av målen för projektet Företagets digitala ekonomi är att öka antalet nätfakturor mellan organisationer till 90 procent före utgången av 2023. Målet främjar också Sanna Marins regeringsprogram om ett omfattande införande av elektroniska fakturor.

Syftet med dokumentet om Nätfakturamätaren är att beskriva hur läget med nätfaktureringen ser ut för just nu och dess utveckling i Finland. Med hjälp av mätaren följer man upp hur nätfaktureringsmålet inom projektet Företagets digitala ekonomi uppnås och bekräftar ännu de åtgärder som behövs för att uppnå målet. Mätaren genomfördes första gången 2021 och kommer att upprepas årligen under projektet Företagets digitala ekonomis gång.

Nätfakturamätaren grundar sig på de siffror från 2020 som nätfakturaförmedlarna meddelat, en analys som härletts från nätfakturaadresserna, statens nätfakturastatistik och Statskontorets enkäter till kommunerna och samkommunerna.

Inom den offentliga sektorn ser situationen relativt bra ut, även om det den varierar. År 2021 var i genomsnitt 38,8 procent av statens försäljningsfakturor och 97,9 procent av inköpsfakturorna nätfakturor. Enligt enkäten var i genomsnitt 24 procent av kommunernas försäljningsfakturor och i genomsnitt 80 procent av inköpsfakturorna nätfakturor år 2020.

Enligt Statistikcentralen finns det cirka 370 000 företag i Finland. Av dem har uppskattningsvis 50–60 procent en nätfaktureringsadress. Man har upptäckt skillnader i antalet företag med nätfaktureringsadresser beroende på bransch och omsättningsklass, samt företagens hemort. I Finland är nätfaktureringsprocenten mellan organisationerna cirka 72. Att nå målet på nittio procent innebär på årsnivå att 35–45 miljoner fakturor görs till elektroniska fakturor.

Öppna Nätfakturamätaren (på finska)

Mer information om Nätfakturamätaren ges av:

Noora Salonen, expert, Statskontoret
noora.salonen@valtiokonttori

Tomi Rusi, expert, Statskontoret
tomi.rusi@valtiokonttori

, Uppdaterad 15.6.2022 kl. 14:20