”Nätfaktureringen underlättar ensamföretagarens vardag”

Det digitala faktureringssystemet gjorde ensamföretagare Petra Pulkkinens vardag åskådlig. Nätfakturorna gör ekonomihanteringen smidigare och hjälper företagaren att se till sin egen nytta.

Företagare Petra Pulkkinen har ett möte och arbetar på sin bärbara dator.
Kräver storleken på min företagsverksamhet att jag går över till nätfakturering? Får jag tillräckligt stor nytta av nätfaktureringen så att den är värd att införa? Är mina kunder redo för den? Bland annat dessa frågor funderade företagare Petra Pulkkinen på för ungefär fem år sedan då det började kännas aktuellt att övergå till nätfakturering.

– Trots mina funderingar ansåg jag ända från början att nätfaktureringen var vettig – och det har den varit, säger Pulkkinen.

Pulkkinen äger företaget Opineo Oy, som är ett företag inom utbildningsbranschen. Företaget har riksomfattande verksamhet och dess huvudprodukt är Yksinyrittäjäakatemia. Yksinyrittäjäakatemia erbjuder examensinriktad utbildning för ensamföretagare. Opineo Oy utbildar och sparrar ensamföretagare i allt som relaterar till att främja företagandet och få företaget att växa.

– I den här rollen måste jag i viss bemärkelse vara experimentlysten, för att jag ska kunna dela med mig av mina erfarenheter till ensamföretagarna. Jag vill hålla mig ajour med de tjänster som berör företagare, och dit hör även nätfaktureringen, säger Pulkkinen.

Kundregister som bonus

Nätfaktureringen har varit till stor nytta för Pulkkinens företagsverksamhet. Det väsentliga har varit att det har blivit lättare att genomgripande följa upp och hantera ekonomin. Pulkkinen anser att oavsett bokföraren och bokföringsbyrån bör varje företagare också själv följa sin betalningsrörelse.

– E-postfakturor drunknar lätt i strömmen av meddelanden, men i det digitala betalningssystemet är det enkelt att sköta fakturorna och man ser lätt om någon faktura är försenad. På så sätt hjälper systemet företagaren att se till sin egen nytta, menar Pulkkinen.

Hon uppskattar också de anknutna fördelar som nätfaktureringen för med sig, såsom det kundregister som byggs upp i systemet.

– Jag får en förteckning över mina betalande kunder. Hela hanteringen av företagsverksamheten är centraliserad, den fungerar väl och är därmed också snabbare.

Företagare: jämför och ta reda på

Även om Pulkkinen är nöjd över sitt beslut för fem år sedan att gå över till nätfakturering, har vägen inte varit helt rak. Både för Pulkkinen och tjänsteleverantören förekom det problem i början.

– Det var inte endast glädjeyra, utan det fanns mycket att lära för båda parter. Jag skulle råda företagare som överväger nätfakturering att jämföra tjänsteleverantörer och klargöra på förhand var man får hjälp i problemsituationer.

Pulkkinen arbetar mycket med ensamföretagare. Enligt henne förhåller sig företagarna i regel positivt till nätfakturering. Det beror på företagsverksamhetens omfattning och bransch hur ivriga företagarna är att gå över till ett digitalt faktureringssystem.

– För en del är det redan någonting automatiskt, medan andra funderar om kostnaden för faktureringssystemet är nödvändig. Jag tror ändå att många överväger nätfakturering just därför att den underlättar det bläckfiskaktiga arbetet som ensamföretagarens vardag är, antar Pulkkinen.

Nätfaktureringen skapar smidighet och trovärdighet

Det bästa med nätfaktureringen ur ensamföretagarens synvinkel är enligt Pulkkinen just det att det vardagliga administrativa arbetet underlättas. Ju mer företagaren kan automatisera arbetet, desto lättare är det för honom eller henne att fokusera på sitt egentliga kompetensområde.

Pulkkinens huvudteser som talar för nätfaktureringen är smidighet i vardagen och företagets trovärdighet.

– Vardagen löper smidigare då det digitala faktureringssystemet hjälper en att hålla sig ajour med företagets ekonomi. Samtidigt stärker den moderna nätfaktureringen bilden av ett proffsigt och tillförlitligt företag.
Bekanta dig också med andra företagares berättelser

Läs mer om nyttan och användningen av nätfakturor

, Uppdaterad 2.1.2023 kl. 16:23