Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning, yrityksendigitalous.fi

Upprättad den 10 februari 2022, uppdaterad 7 oktober 2022.

Mer information om Patent- och registerstyrelsens dataskydd och registerbeskrivningar (länk till webbplatsen prh.fi)

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Patent- och registerstyrelsen
Adress: Sörnäs strandväg 13, 00091 PRH
Övriga kontaktuppgifter: tfn 029 509 5000, registratur(at)prh.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Erja Lohikoski, Företag och sammanslutningar, projektet Företagets digitala ekonomi
Adress: Sörnäs strandväg 13, 00091 PRH
Övriga kontaktuppgifter: tfn 029 509 5062, erja.lohikoski(at)prh.fi

3. Dataskyddsombud

Olli Vento, tfn +358 (0) 29 509 5743, olli.vento(at)prh.fi

4. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

 1. Prenumerationer på nyhetsbrev (nyhetsbrev om projektet Företagets digitala ekonomi och beställningsblanketter för nyhetsbreven): Kundens kontaktuppgifter används endast för att skicka nyhetsbrev. PRS upprätthåller ett separat kundregister för distribution av nyhetsbrev i systemet för nyhetsbrev (inte i samband med webbplatsen). Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter på beställningsblanketten.
 2. Svar på kundrespons (allmän epost-adress): Kundens kontaktuppgifter används endast för att svara på responsen.
 3. Besökaruppföljning: Som stöd för utvecklingen av webbplatsen samlar vi in statistik om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies. Användarna identifieras dock inte utifrån de uppgifter som samlas in. Vi använder Siteimproves besökaruppföljning.
 4. Anmälan till de evenemang som arrangeras av projektet: Kontaktuppgifter används för att kommunicera om arrangemangets arrangemang, såsom att meddela eventuella schemaändringar, sammanställa cateringorderinformation (antal deltagare, specialkost) och skicka feedbackundersökningar. Insamlad information används inte för andra ändamål.
 5. Deltagande i gemensam utveckling i projektet: Intresse för gemensam utveckling kan uttryckas vid anmälan till evenemanget eller genom att anmäla intresse för att delta i experimentet. Det finns ett separat formulär för provsökningar. Den insamlade informationen används av ekosystemutvecklingsteamet som koordinerar samutvecklingen och försökskontoret som arbetar för att stödja den för att kommunicera med dem som har anmält sitt intresse. Informationen används inte för andra ändamål.
 6. Svara på projektets undersökning: Projektet genomför olika undersökningar för att nå sina mål. Syftet med undersökningen beror på om respondenten är identifierbar som individ eller om uppgifterna endast behandlas ur statistisk synvinkel. Insamlade uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges i undersökningen.

5. Registrets datainnehåll

 1. Prenumeration på/annullering av nyhetsbrev (* = obligatorisk information): Förnamn*, Efternamn*, e-post*, organisation samt nyhetsbrev som man vill prenumerera på*.
 2. Respons: uppgifter om responsgivaren (inte obligatoriska), vanligtvis e-postadress och namn. Med hjälp av uppgifterna svarar projektet på responsen.
 3. Besökaruppföljning (Siteimprove): Användarens IP-adress utan identifierande uppgifter (= anonymiserad IP), varvid Siteimprove använder endast en del av IP-adressen i stället för hela adressen. Användaren kan välja inställningen *do not track’ i webbläsaren, varvid Siteimprove inte registrerar ens den ovan nämnda uppgiften. Utifrån IP-adressen samlas information om användarens aktivitet på webbplatsen för besökaruppföljningen. Sådan information är till exempel navigering på webbplatsen, länkar, besökets längd och information om varifrån och hur man kommer till tjänsten och vart man går från tjänsten. Mer information om anonymisering av IP-adresser på Siteimproves engelskspråkiga supportsida Privacy Policy: Siteimprove Services.
 4. Anmälan till evenemang (eventsystem Lyyti; *=obligatorisk information): Jag deltar ja/nej*, förnamn*, efternamn*, e-post*, mobilnummer (om jag deltar på plats*), kan jag skicka ett nyhetsbrev ja/nej, intresse för gemensam utveckling.
 5. Anmälan för gemensam utveckling i samband med evenemangsregistrering (eventsystem Lyyti; *= obligatoriska uppgifter): förnamn*, efternamn*, mailadress*. Ansökan om försök (Skatteförvaltningens Webropol-tjänst; *= obligatoriska uppgifter) organisation mini*, organisationens kontaktperson*, e-postadress*.
 6. Enkäter (PRH:s, Skatteförvaltningens och Statskontorets Webropoltjänster): Beroende på syftet med undersökningen, inga identifieringsuppgifter alls eller om uppföljningsintervjuer ordnas med respondenterna (*=obligatorisk information) förnamn*, efternamn namn*, organisation*, roll/befattning i organisationen, mailadress *, telefonnummer*.

6. Regelmässiga informationskällor

Punkterna 1,2 och 4-6: Uppgifterna fås av kunden.

Punkt 3: Uppgifterna samlas in med cookies.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut.

9. Principer för skydd av registret

Registret innehåller inget sekretessbelagt material.
Endast personer som befullmäktigats av den personuppgiftsansvarige har tillgång till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheternas aktualitet kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler där registret finns är skyddade med tekniska åtgärder.

10. Uppgifternas förvaringstid/kriterier för hur förvaringstiden bestäms

Punkt 1 (beställningar): Uppgifterna sparas i PRS kundregister för prenumerationer i systemet för nyhetsbrev och förvaras under tjänstens livscykel eller tills kunden meddelar att den annullerar prenumerationen. En länk för annullering finns i varje e-postmeddelande som skickas.

Punkt 2 (respons): Uppgifterna sparas endast under den tid som behandlingen av kundens ärende förutsätter, uppgifterna sparas inte i registret.

Punkt 3 (besökaruppföljning): Uppgifterna sparas i 26 månader i Siteimproves tjänst för besökaruppföljning. När lagringsperioden upphör raderas data automatiskt varje månad.

Punkt 4 (anmälan till evenemang): Information lagras i evenemangshanteringssystemet fram till projektperiodens slut, högst till 31 december 2024.

Punkt 5 (anmälan till gemensam utveckling eller ansökan om försök): Uppgifter kommer att lagras senast vid projektperiodens slut fram till den 31 december 2024.

Punkt 6 (enkätsvar): Information kommer att lagras fram till slutet av projektperioden, högst till 31 december 2024.

11. Information om automatiskt beslutsfattande (t.ex. profilering) samt uppgifter om logiken i behandlingen och dess konsekvenser för den registrerade

Inga automatiska beslut fattas och inga profileringar görs utifrån uppgifterna.

12. Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera sina registeruppgifter. Begäran riktas till registratorskontoret.

13. Rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att be om rättelse av sina registeruppgifter. Begäran riktas till registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne, såsom profilering.

15. Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att hans eller hennes personuppgifter raderas ur personregistret. Begäran riktas till registratorskontoret.

17. Rätt att besvära sig

Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hans eller hennes rättigheter.

18. Övriga eventuella rättigheter

Personuppgifter används eller lämnas inte ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar eller för personmatriklar och släktforskning.

19. Användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. Det enda syftet med cookies är att tekniskt underlätta användningen av tjänsten. En cookie är en liten textfil som skickas till och förvaras på användarnas datorer och som gör det möjligt för administratören att identifiera sådana som ofta besöker webbplatsen och på så sätt underlätta användningen av webbplatsen.

Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovan nämnda information med hjälp av cookies, går det att stänga av cookie-funktionen i de flesta webbläsare. Till exempel i Chrome kan man göra detta genom att välja menyn ”Anpassa och kontrollera”, alternativet ”Inställningar” och alternativet ”Säkerhet och integritet”.

Det är dock bra att beakta att cookies kan vara nödvändiga för att vissa webbplatser och tjänster som vi upprätthåller ska fungera korrekt.

Mer information om cookies: Siteimprove’s Cookie Notice and Information.(Länken går till Siteimproves engelskspråkiga supportsida.)

, Uppdaterad 7.10.2022 kl. 11:33