eKvittot underlättar ekonomihanteringen i vardagen

eKvittot automatiserar överföringen av kvittouppgifter, eftersom informationen i det digitala eKvittot automatiskt kopplas till kontotransaktionen. För att detta ska vara möjligt måste uppgifterna på kvittot förmedlas i strukturerad form så att olika program och dataanalyssystem kan utnyttja dem. På så sätt kan köparen dela vald information på kvittot med önskade partner, såsom företagare, konsumenter, skattemyndigheter och finansinstitut.

I eKvittots struktur finns färdigt formbunden produktinformation och mervärdesskattesatsen för varje produkt. När man till exempel gör inköp med betaltidskort behövs inte längre ett papperskvitto eller att man skannar kvittot och överför det i det system där kostnaderna konteras, kontrolleras och skickas vidare för godkännande. eKvittots konteringsuppgifter inklusive momsspecifikationerna överförs automatiskt till systemet.

Konkreta fördelar med eKvittot

 • Användningen av eKvittot minskar det manuella arbetet inom ekonomiförvaltningen, och det blir tid över för att göra till exempel noggrannare analyser och prognoser.
 • Aktuell ekonomisk information kan användas för att stöda beslutsfattandet.
 • Kvittona är alltid i säkert förvar.
 • Kvittonas läsbarhet förändras inte.
 • När den manuella registreringen av uppgifter på många ställen faller bort minskar också risken för fel.
 • Genom att införa eKvittot drar man nytta av automatiseringen i företagets ekonomiförvaltning.
 • eKvittot minskar mängden papper som behövs inom ekonomiförvaltningen och gör det lättare att agera mer ansvarsfullt och miljövänligt.

Konkreta fördelar med eKvittot

 • Användningen av eKvittot minskar det manuella arbetet inom ekonomiförvaltningen, och det blir tid över för att göra till exempel noggrannare analyser och prognoser.
 • Aktuell ekonomisk information kan användas för att stöda beslutsfattandet.
 • Kvittona är alltid i säkert förvar.
 • Kvittonas läsbarhet förändras inte.
 • När den manuella registreringen av uppgifter på många ställen faller bort minskar också risken för fel.
 • Genom att införa eKvittot drar man nytta av automatiseringen i företagets ekonomiförvaltning.
 • eKvittot minskar mängden papper som behövs inom ekonomiförvaltningen och gör det lättare att agera mer ansvarsfullt och miljövänligt.

Man vill göra eKvittot till en del av företagens vardag

Målet med projektet Företagets digitala ekonomi är att främja användningen av eKvittot och göra det till en del av företagens vardag. Företagen kan utnyttja uppgifterna i eKvittot i det egna ekonomiförvaltningssystemet. Målet med projektet är att 20 procent av de inhemska kvittona mellan företag ska vara eKvitton före utgången av 2023. Fram till 2025 ska redan 80 procent av kvittona mellan företag överföras i strukturerad form.

Fyrkantsmodellen

Fyrkantsmodellen är en modell för förmedling av affärsdokument där avsändaren och mottagaren har sina egna förmedlare. Bilden nedan åskådliggör en konceptuell, icke-teknisk fyrkantsmodell.

De statliga organisationerna vill agera effektivt och gå i spetsen för utvecklingen

Statens mål är att få eKvitton på alla sina kortköp före utgången av 2025. De statliga organisationerna har över 50 000 betaltidskort i användning. Trots coronaviruset gjordes över 380 000 inköp 2021 och lika många kvitton behandlades. Hanteringen av ett kvitto tar cirka fem minuter från inköpet till bokföringen och detta manuella arbete vill vi automatisera med hjälp av eKvitton. För närvarande är antalet eKvitton litet.

Företagen är i en central position för att målen ska uppnås. I projektet Företagets digitala ekonomi ser man i samarbete med intressentgrupperna till att företagen har förutsättningar att erbjuda och ta emot eKvitton. I projektet strävar man efter att beskriva vilka förändringar som behövs i företagen för att de ska kunna erbjuda eKvitton eller utnyttja eKvitton i ekonomiförvaltningssystemen.

Målet med projektet är att under det första kvartalet 2022 utreda kostnaderna för eKvittot för olika parter, så att parterna i fortsättningen kan uppskatta sina egna kostnader.

 • Läs om hur eKvittot pilottestades tillsammans med polisen 2021

  Statskontoret pilottestade eKvittot inom ramen för projektet Företagets digitala ekonomi tillsammans med en enhet inom polisen hösten 2021. Kvitton på inköp som gjorts med betaltidskort kopplades till kreditkortsfakturor. Att godkänna en kortfaktura underlättas när eKvittona redan finns som bilaga till fakturan. Hanteringen underlättas och det går inte åt lika mycket arbetstid när endast de fakturor som saknar kvitton behandlas.

  Lärdomarna och erfarenheterna från pilotprojektet utnyttjas när eKvittot införs i större utsträckning. Polisen inför eKvittot under 2022.

, Uppdaterad 10.10.2022 kl. 14:34