”Det går enkelt och snabbt att betala med mobilfaktura”

Mobilfakturan är en behändig och snabb metod för engångsfakturering av konsumenter, säger Reino Meriläinen från Isolta Oy. Mobilfakturan drunknar inte i e-posten, och då får företagaren snabbare betalt för sitt arbete.

Reino Meriläinen, verkställande direktör för Isolta Oy, håller en mobil apparat i handen

Det borde vara så enkelt och bekvämt som möjligt för kunden att betala en faktura. Med mobilfaktura går det går enkelt och snabbt att betala, säger Reino Meriläinen, verkställande direktör för Isolta Oy. Isolta säljer lösningar för småföretag för hantering av fakturor och för nätfakturor som skickas till konsumenternas telefonnummer.

– Mobilfakturan passar speciellt i situationer där företagaren fakturerar privatpersoner endast en gång. Till exempel kan sotaren skicka en faktura via MobilePay när han eller hon är klar hos kunden och kunden kan betala fakturan genom att svepa en gång med fingret, beskriver Meriläinen.

Att betala en mobilfaktura går också snabbt En faktura som kommer direkt i telefonen begravs inte bland e-postmeddelandena och då får företagaren snabbare betalning för sitt arbete. Man behöver nästan aldrig heller påminna om glömda fakturor.

Ett behändigt och enkelt betalningssätt

Isolta medverkade i försöket med mobilfakturering i projektet Företagets digitala ekonomi, där man sökte lösningar på engångsfakturering av konsumenteren. Det passade bra för företaget att delta i försöket, eftersom vår kundkrets består av en stor mängd småföretag som fakturerar konsumenter.

– Vi hade länge beklagat att det inte fanns någon enkel nätfakturametod inriktad på konsumenter tillgänglig för småföretagare. Vi gick ivrigt med för att pröva hur vi skulle kunna göra faktureringen för våra kunder med liten fakturamängd förnuftigare, berättar Meriläinen.

De erfarenheter som kundföretagen hittills har delat med sig av gällande mobilfaktureringen har varit uppmuntrande.

– Privatkunderna har berömt det behändiga betalningssättet. Att det går enkelt att betala är en prioritet hos konsumenterna. Mobilfakturan tar starkt ställning för det, säger Meriläinen.

Smidig och gratis att börja använda

Att börja använda mobilfaktura kräver inga underverk av företagaren. Företagaren ska aktivera mobilfaktureringen i sitt faktureringsprogram och skapa ett företagskonto i MobilePay eller någon annan förmedlare av mobilfakturor. När företagskontot har bekräftats och öppnats, kan man börja skicka mobilfakturor.

– Jag har hört av våra kunder att det nya sättet kräver lite inskolning, men det är inte särskilt svårt att införa mobilfakturering. En liten fördröjning i aktiveringen av företagskontot kan dock förekomma, berättar Meriläinen.

Att börja använda mobilfakturering är gratis för företagaren. För själva faktureringen tar Isolta 49 cent per faktura.

– Tröskeln för att börja använda mobilfakturering är låg. Det kräver inte mycket och kostar ingenting, sammanfattar Meriläinen.

Klart och tydligt för båda parter

Nätfakturering av konsumenter kan utöver mobilfakturering göras med e-faktura och tjänster för elektroniska postlådor.

– Om man har anslutit möjligheten att betala fakturor till en elektronisk postlåda, motsvarar det mobilfakturering, men alla konsumenter har inte gjort det. Då är den elektroniska postlådan bara en plats för att ta emot fakturor och kan jämföras med e-post, beskriver Meriläinen.

E-fakturan kan däremot jämföras med mobilfakturan på så sätt att fakturan kommer till det ställe där den betalas. Företagaren ska ändå be kunden beställa en nätfaktura via sin nätbank vilket gör det krångligare att skicka fakturan.

– Vid mobilfakturering kan all denna kommunikation förbigås. Det räcker att företagaren frågar kunden om denne använder MobilePay. Att skicka, ta emot och betala fakturor är väldigt klart och tydligt för båda parter, säger Meriläinen.

Det mest tilltalande betalningssättet för kunden

Enligt Meriläinen borde företagaren skicka fakturorna i det format som tilltalar kunden mest. I tidseran för smarttelefoner och mobilbetalningar är fakturor som kommer via MobilePay mera tilltalande för konsumenterna än pappersfakturor eller e-postfakturor.

– Alla företagare som fakturerar konsumenter gör klokt i att börja använda mobilfakturering. Om man nu eller framöver har kunder som tycker att mobilfakturering är det bästa betalningssättet, är det bra att möjligheten finns färdigt.

Bekanta dig också med andra företagares berättelser

Läs mer om nyttan och användningen av nätfakturor

Hitta ett sätt som passar er att delta i den gemensamma utvecklingen

, Uppdaterad 24.10.2022 kl. 14:11