Edistetään yhdessä nopean ja turvallisen verkkolaskun käyttöä

Digitalisaation edistämiseksi Yrityksen digitalous -hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa organisaatioiden välisten verkkolaskujen määrä 90 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Samalla edistetään myös Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta sähköisten laskujen laajasta käyttöönotosta. Tavoitteen edistymisestä kerrotaan Verkkolaskumittaristossa.

Mikä on verkkolasku?

Verkkolasku on suoraan taloushallinto-ohjelmistoon tai verkkopankkiin lähetettävä, koneluettavassa eli rakenteisessa muodossa oleva lasku. Verkkolasku on nopea, helppo ja turvallinen keino välittää lasku asiakkaalle. Verkkolasku mahdollistaa osaltaan ajantasaisen ja automaattisen taloushallinnon. Taloushallinnon automatisointi auttaa tehostamaan yrityksen taloudellisia prosesseja, parantaa tiedon laatua, vähentää virheitä ja poistaa kuormittavaa manuaalista työtä.

Verkkolaskun käsittelemiseen tarvitaan aina joku siihen sopiva palvelu. Yritykset vastaanottavat verkkolaskut yleensä ostolaskujen sähköiseen kierrätys- ja arkistointiohjelmistoon. Kuluttajat vastaanottavat verkkolaskut pääsääntöisesti verkkopankkiinsa.

Verkkolaskusta voidaan myös tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskut lähetetään tavallisesti laskuttajayrityksen taloushallinto-ohjelmistosta, mutta laskutukseen voidaan käyttää myös toiminnanohjausjärjestelmää tai laskutussivustoa.

Sähköpostin liitteenä lähetettävät pdf- tai kuvamuotoiset laskut eivät ole verkkolaskuja.

Miksi kannattaa ottaa verkkolasku käyttöön?

Verkkolaskun lähettämiseen liittyvät hyödyt:

 • Maksujen selvittelyyn käytettävä aika vähenee, koska verkkolaskun saaja voi siirtää maksuviitteen ja tilinumeron automaattisesti maksuun.
 • Lain määräämät pakolliset laskumerkinnät löytyvät aina laskulta.
 • Pystyt myymään tuotteita ja palveluita myös niille organisaatioille, jotka vaativat verkkolaskua.

Verkkolaskun vastaanottamiseen liittyvät hyödyt:

 • Säästät aikaa ja vaivaa: turhat työvaiheet jäävät pois, joten sinulle vapautuu enemmän aikaa yrityksen ydinliiketoimintaan.
 • Laskun käsittelystä johtuvien virheiden määrää vähenee.

Verkkolaskulaki velvoittaa käyttämään verkkolaskua julkisissa hankinnoissa

Verkkolaskuista säädetään laissa hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019, verkkolaskulaki). Verkkolaskulailla pyritään tehostamaan sekä julkisen että yksityisen sektorin taloushallintoa luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn. Verkkolaskulaissa velvoitetaan hankintayksiköt julkisissa hankinnoissa ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka noudattavat eurooppalaista standardia, Eurooppa-normia.

Tutustu yrittäjien kokemuksiin verkkolaskutuksesta

 • Verkkolaskumittaristo

  Verkkolaskutusmittaristo -dokumentin tarkoituksena on kuvata verkkolaskutuksen nykytilannetta ja sen kehittymistä Suomessa. Mittaristolla seurataan Yrityksen digitalous -hankkeen verkkolaskutuksen tavoitteen toteutumista, sekä todennetaan vielä tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Mittaristo toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja se tullaan toistamaan vuosittain Yrityksen digitalous -hankkeen aikana.

  Ensimmäinen verkkolaskumittaristo perustuu verkkolaskuvälittäjien ilmoittamiin 2020 vuoden lukuihin, verkkolaskuosoitteistosta johdettuun analyysiin, valtion verkkolaskutilastoon ja Valtiokonttorin kunnille ja kuntayhtymille tekemiin kyselyihin. Tutustu ensimmäiseen Verkkolaskumittaristoon

  Uusin verkkolaskumittaristo perustuu vuoden 2022 lukuihin. Tutustu uusimpaan Verkkolaskumittaristoon

 • Yrittäjä, toimi näin, kun haluat lähettää verkkolaskuja

  Jos yrityksellä on jo taloushallinnon ohjelmisto, kuten

  • toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)
  • tilitoimiston ohjelmisto
  • laskutusohjelmisto

  Kysy palveluntarjoajaltasi, voitko käsitellä verkkolaskuja ohjelmistossasi. Seuraa palveluntarjoajan laatimia ohjeita palvelun käyttöönotosta.

  Vinkki! Katso alla oleva muistilista, jotta verkkolaskutus olisi sinulle alusta asti mahdollisimman sujuvaa.

  Jos yrityksellä ei ole sopivaa ohjelmistoa verkkolaskutukseen

  Voit ottaa käyttöön oman laskutusohjelman tai käyttää ostajan tarjoamaa palvelua.

  Tapa1. Ota käyttöön yrityksesi tarpeisiin sopiva ohjelmisto. Vaihtoehtoja on useita:

  • Selvitä, onko saatavilla yrityksesi toimialalle ja toiminnalle sopivaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP), jossa voisit käsitellä myös verkkolaskuja
  • Selvitä, tarjoaako mahdollinen tilitoimistosi laskutusohjelmistoa, joka sopii yrityksesi tarpeisiin
  • Tutustu muihin markkinoilla oleviin laskutusohjelmistoihin ja valitse niistä tarpeisiisi sopiva

  Katso tarkemmat tiedot verkkolaskutuksen muistilistasta, joka löytyy alempaa tältä sivulta.

  Tapa 2. käytä ostajan tarjoamaa verkkolaskuportaalia verkkolaskun lähettämiseen

  Verkkolaskun lähettäminen

  1. Varmista asiakkaaltasi, että hän vastaanottaa verkkolaskuja. Selvitä samalla asiakkaasi tarkat laskutustiedot.

  Voit tarkistaa suomalaisen asiakkaasi verkkolaskutustiedot verkkolaskuosoitteistosta verkkolaskuosoite.fi.  Huomioi, että isoilla organisaatioilla voi olla useita eri verkkolaskuosoitteita. Tarkista tarvittaessa tarkat laskutustiedot suoraan asiakkaalta.
  Perustietoa verkkolaskuosoitteiston käyttäjille löydät täältä: käyttäjille perustietoa

  2. Tee verkkolasku ohjelmistossa

  Seuraa palveluntarjoajan laatimia ohjeita.
  Eurooppa-normin mukainen verkkolaskutus varmistaa, että täytät kaikki pakolliset laskun kohdat. Laskun pakollisiin merkintöihin voit tutustua tarkemmin täältä: laskun pakolliset tiedot

  3. Lähetä verkkolasku

  Verkkolaskuvälittäjäsi huolehtii, että lasku menee teknisesti oikeassa muodossa vastaanottajalle.

 • Yrittäjä, toimi näin, kun haluat vastaanottaa verkkolaskuja

  Jos yritykselläsi on jo taloushallinnon ohjelmisto, kuten

  • toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)
  • tilitoimiston ohjelmisto
  • muu ostolaskujen käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto

  Kysy palveluntarjoajalta, voiko ohjelmalla käsitellä verkkolaskuja.
  Seuraa palveluntarjoajan laatimia ohjeita palvelun käyttöönotosta.

  Jos yritykselläsi ei ole sopivaa ohjelmistoa:

  Ota käyttöön yrityksesi tarpeisiin sopiva ohjelmisto. Vaihtoehtoja on useita:

  • Selvitä onko toimialallesi ja yrityksen toiminnallesi sopivaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP), jossa voisit käsitellä myös verkkolaskuja
  • Selvitä tarjoaako mahdollinen tilitoimistosi ohjelmistoa ostolaskujen käsittelyyn, joka sopisi sinun yrityksesi tarpeisiin
  • Tutustu muihin markkinoilla oleviin ostolaskujen käsittelyyn tarkoitettuihin ohjelmistoihin ja valitse niistä yrityksesi tarpeisiin sopiva

  Katso alla oleva verkkolaskutuksen muistilista, jotta verkkolaskutus olisi sinulle alusta asti mahdollisimman sujuvaa.

  Verkkolaskun vastaanottaminen

  1. Varmista, että ostolaskupalvelusi tukee Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Muunlaisia ostolaskuja et voi vaatia verkkolaskulain perusteella.

  Kerro laskuttajalle, että haluat laskusi Eurooppa-normin* mukaisina verkkolaskuina.

  Tarkista, että verkkolaskutustietosi löytyvät verkkolaskuosoitteistosta verkkolaskuosoite.fi

  Vinkki! Lisää verkkolaskutustietosi myös omille nettisivuillesi. Jos kerrot yrityksesi laskutustiedot, kerro ainakin:

  • y-tunnus
  • verkkolaskuosoite (eli OVT-tunnus)
  • verkkolaskuvälittäjän operaattoritunnus (eli välittäjätunnus)

  *Lisää Eurooppa-normin mukaisista laskuista voit lukea alla olevasta verkkolaskutuksen muistilistasta.

  2. Ostolaskun vastaanottaminen ja käsittely

  Verkkolaskuvälittäjäsi huolehtii, että verkkolasku tulee teknisesti oikeassa muodossa yrityksesi ohjelmistoon.
  Seuraa palveluntarjoajan laatimia käyttöohjeita.

 • Yrittäjän muistilista verkkolaskuihin

  1. Selvitä, sopiiko ohjelmisto yrityksesi tarpeisiin.

  Laskutuksen määrä, laskutuksen kohteet, arkistointi- ja raportointitarpeet sekä muut vastaavat tekijät vaikuttavat valintaan.

  1. Selvitä, sisältyykö ohjelmistoon myös yhteys verkkolaskuvälittäjään.

  Verkkolaskuvälittäjä välittää
  – tekemäsi verkkolaskun asiakkaallesi ja
  – yrityksellesi osoitetut verkkolaskut yrityksesi ohjelmistoon.

  • Jos verkkolaskuvälittäjän yhteys ei sisälly ohjelmistoon, sinun on tehtävä sopimus verkkolaskuvälittäjän kanssa.
  • Sinulla voi olla sopimus useamman kuin yhden verkkolaskuvälittäjän kanssa. Saatat tarvita useampia verkkolaskuvälittäjiä, jos lähetät ja vastaanotat laskuja eri ohjelmistoista.
  • Lue lisää verkkolaskuvälittäjistä: Verkkolaskuvälittäjät
  1. Muista aina varmistaa, että käyttämäsi ohjelmisto tukee Eurooppa-normin mukaista verkkolaskua (eli verkkolasku perustuu EU-standardiin EU16931).

  • Verkkolaskuja on monessa eri teknisessä muodossa. Kun käytät Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja, voit luottaa siihen, että lasku on teknisesti laadukas ja laskussa on aina kaikki pakolliset tiedot oikeassa muodossa. Se vähentää laskutukseen liittyviä virheitä. Osa organisaatioista vastaanottaa vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja.
  • TIEKE ry ylläpitää listaa taloushallinto-ohjelmistoista, joissa on valmius käsitellä Eurooppa-normin mukaisia laskuja: https://tieke.fi/palvelut/all/verkkolaskuosoitteisto/taloushallinto-ohjelmien-valmiudet-3-0-versioihin/
  • Myös niin kutsutuilla Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0 versioilla voidaan tehdä Eurooppa-normin mukaisia laskuja, mutta tämä ei tapahdu automaattisesti. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että ohjelmalla tehtävistä laskuista tulee Eurooppa-normin mukaisia. Jotkut verkkolaskuvälittäjät voivat tukea käyttäjää tässä mm. suorittamalla laskujen Eurooppa-normin mukaisuuden tarkistuksen ennen laskun välittämistä eteenpäin.

 • Kuluttajan kertalaskutus

  Kerta-asiakaslaskutuksella tarkoitetaan tyypillisesti vain kerran tehtävää henkilöasiakkaan laskutusta.
  Yrityksen digitalous -hankkeen järjestämissä työpajoissa selvitettiin, kuinka henkilöasiakkaiden kertalaskutus on mahdollista toteuttaa Suomessa. Työpajojen alkaessa markkinoilla olevilla ratkaisuilla e-laskua ei voitu suoraan lähettää kuluttajalle, koska kuluttajan on ensin tehtävä laskujen vastaanottosopimus laskuttajan kanssa verkkopankissaan. Työpajoissa luotiin palvelukuvaus ja ohjeet kuluttajalle suunnatun kertalaskutuksen sähköistämisestä.

  Lue lisää kuluttajan kertalaskutuksen järjestämisestä

 • Kokeilu - Tammikuussa 2022 välitettiin ensimmäiset kertaluonteiset verkkolaskut kuluttajalle.

  eLasku on nimenä ja toimintona tuttu lähes kaikille kuluttajille. Se on toistuvaislaskutukseen rakennettu palvelu, jonka kuluttaja saa käyttöönsä, kun muistaa tilata ensimmäistä laskua maksaessaan kyseisen laskuttajan seuraavat laskut suoraan verkkopankkiinsa.

  Kun kuluttajalle tuleekin vain yksi, kertaluonteinen lasku, sitä ei vielä ole mahdollista saada sähköisenä, vaikka kuluttaja niin haluaisikin. Yritykselle, joka laskuttaa sekä yrityksiä että kuluttajia, tämä tarkoittaa vähintään kahden eri laskutustavan käyttämistä yhden tehokkaan tavan sijaan. Hankkeessa päätettiin lähteä kehittämään sähköistä kuluttajakertalaskua, koska sille on tarvetta ja siitä on hyötyä sekä yrityksille että kuluttajille.

  Tammikuussa 2022 toteutetussa kokeilussa välitettiin ensimmäiset  kertaluonteiset verkkolaskut onnistuneesti kuluttajalle.

  Pankkien kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi joulukuussa 2021 Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy ja Valtiokonttorin Yrityksen digitalous -hankkeen edustajat aloittivat kuluttajan kertaluontoisen verkkolaskun testauksen. Tavoitteena oli todentaa, että Isolta Oy:n Arkhimedes laskutusohjelmistosta voidaan lähettää verkkolasku kuluttajan MobilePay sovellukseen ja selvittää, millaisia muutoksia laskun välitykseen tarvittaisiin. Verkkolaskuvälittäjänä toimi Apix. Tämän vuoden tammikuussa, onnistuneen testauksen jälkeen, välitettiin ensimmäiset kertaluonteiset verkkolaskut kuluttajalle.

  Vaikka Suomi on digitalisaation kärkimaita, meillä on edelleen tarve ja mahdollisuudet kehittää palveluita, joilla voimme tukea suomalaisia yrityksiä menestymään. Tärkeintä kehityksessä on toimiva yhteistyö sektorirajat ylittäen. Tämä toteutui erinomaisesti edellä kuvatussa pilotissa ja tuotantoon siirrossa.

, Päivitetty 7.11.2023 klo 17:27