Hyppää sisältöön

Kirjanpidon aineisto voidaan vakioida ja siitä on hyötyä sekä yrityksille että viranomaisille

Yritysten ja viranomaisten yhteistyössä tehty kokeilu tuotti arvokasta tietoa kirjanpidon vakioinnin hyödyistä. Yritykset voivat hyödyntää tietoa saumattomasti eri liiketoiminnan prosesseissa sekä viranomaisille toimitettaviin raportteihin. Kirjanpidon aineistojen vakiointi edistää digitalisaatiota ja sen myötä tietojen parempi hyödynnettävyys toisi etuja liiketoimintaan.

Keväällä päättyneessä kokeilussa tutkittiin, kuinka yritysten vakiomuotoista ja -sisältöistä kirjanpidon tapahtumatasoista aineistoa voidaan hyödyntää eri viranomaisille annettaviin ilmoituksiin ja yritysten itsensä sekä muiden tiedonhyödyntäjien tarpeisiin. Kokeiluun osallistuivat Verohallinto, Tilastokeskus, Visma Solutions Oy, KPMG Oy Ab ja Kirjurituote Oy.

Tulosten perusteella rakenteisesta ja vakioidusta kirjanpitoaineistosta saadaan suurin hyöty, kun ratkaisu on laajasti yritysten käytössä. Tietojen yhteiskäyttöisyys tulee mahdolliseksi ja esimerkiksi erilaiset analytiikka- ja raportointisovellukset olisivat paremmin yritysten hyödynnettävissä. Myös tilintarkastukseen käytettävästä ajasta tulisi säästöä. Kokeilu osoitti, että vakioitu kirjanpitoaineisto voi tehostaa merkittävästi myös kirjanpitoaineiston siirtoa liiketoiminnan järjestelmien sekä taloushallinnon ohjelmistojen välillä.

Onnistuneessa kokeilussa yritysten kirjanpitoaineiston esitysmuotona käytettiin XBRL GL-tietomuotoa, joka osoittautui toimivaksi viranomaisten ja tilintarkastuksen käyttöön. XBRL GL-kyvykkyyden tuottaminen on maltillinen kehitystyö, joka havaittiin jo aiemmassa hankkeen kokeilussa. Tietosisällön vakiointi perustui Liikekirjuri™-tilikarttaan sekä kokeilussa laadittuihin vakioseurantakohteisiin. Vakiomuotoinen tilikartta ja standardi tietomuoto hyödyttäisivät merkittävästi esimerkiksi verotarkastuksen ja tilintarkastuksen prosesseja.

Kokeilu osoitti, että viranomaisten näkökulmasta aineistosta saa arvonlisäverotukseen tarvittavat tiedot, jos raportointisykli vastaa alv-raportointia. Tuloveroilmoittamiseen aineisto toimii kirjanpidosta johdettavien tietojen osalta, mutta erillisraportointia tarvitaan edelleen. Tilastoinnin osalta aineisto täyttää joitain tietotarpeita, mikäli raportoinnin sykli ja nopeus olisivat riittävät ja seurantakohteet käyttökelpoisia.

Kokeilusta nousi asioita myös jatkokehitykseen

Kokeilun tulosten perusteella hankkeessa selvitetään vielä, miten tiedon yhteiskäyttöisyyden laajempia etuja voidaan saavuttaa ja mitä tietotarpeita aineisto voi korvata. Kokeilu nosti esiin myös jatkoselvitettäviä asioita, kuten kirjanpidon tietosisällön harmonisoinnin, XBRL GL -tietomuodon käyttöönoton edistämisen ja vakioseurantakohteiden kehittämisen.

Kokeilun aikana järjestettiin useita yhteiskehittämisen tilaisuuksia, joissa pohdittiin muun muassa tekoälyn hyödyntämistä taloustiedon vakioinnissa ja tulevaisuuden hyötyjä rajapintojen vakioinnista. Yhteistyö viranomaisten, ohjelmistotalojen ja muiden sidosryhmien kanssa loi vankan pohjan kirjanpidon digitalisaation edistämiselle Suomessa myös tulevaisuudessa.

Lue lisää: Toteutettuja kokeiluja – Yrityksen digitalous

, Päivitetty 4.7.2024 klo 11:20

Mitä mieltä olet? Jätä kommenttisi

Pakolliset kentät on merkitty *