Yhteentoimiva verkosto

Talouden yhteentoimivasta digitaalisesta verkostosta puhutaan usein ekosysteeminä. Siinä toimijat tunnistavat toisensa luotettavasti ja tieto liikkuu saumattomasti kumppaneiden välillä. Koska digitalouden ekosysteemi on ihmisten rakentama, se vaatii yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, tietomalleja, koneluettavaa dataa ja tiedonsiirtoa eri palvelujen ja järjestelmien välillä, rajapintojen yli.

Yhden yrityksen näkökulmasta sen digitalouden ekosysteemiin kuuluu asiakkaiden lisäksi eri tavarantoimittajia, palveluntarjoajia, alihankkijoita, yhteistyökumppaneita, ohjelmistotaloja ja myös viranomaisia järjestelmineen. Kaikkien näiden kanssa pyöritetään suureksi osaksi samaa talousdataa, hieman eri muodoissa vain ja eri tarkoituksiin.

Digitaloushankkeessa pyritään yksinkertaistamaan ja automatisoimaan liiketalouden prosesseja. Määrämuotoinen eli standardoitu tieto ja sen jakaminen yhdenmukaisena ja eheänä valituille luotetuille kumppaneille on yhteentoimivan ekosysteemin perusta. Tärkeää on myös erilaisten riippuvuuksien tunnistaminen. Jos esimerkiksi jossain kohtaa tilaus-toimitus -prosessia liikuteltava tieto poikkeaa sovitusta muodosta, katkeaa myös automaattinen tiedonkulku ja on vaihdettava manuaaliseen työskentelyyn. Siksi erilaiset tietomallit ja sääntökirjat ovat yhteentoimivan digitalouden elinehto.

Ekosysteemi rakennetaan yhteiskehittämisellä.

, Päivitetty 11.2.2022 klo 13:00