24/7 – aina saatavilla

Liiketoiminnalla on tarve yhä nopeampirytmisempään talouden seurantaan, analysointiin ja ennustamiseen. Digitaalisessa taloudessa tieto liikkuu järjestelmien välillä aukiolo-, toimisto- tai virastoajoista riippumatta.

  • Määrämuotoinen, koneluettava tieto välittyy järjestelmästä ja palvelusta toiseen viivytyksettä ilman manuaalisia työvaiheita.
  • Kun manuaaliset työvaiheet jäävät minimiin, myös inhimillisten virheiden mahdollisuus minimoituu. Tarkistusten ja korjausten välinen viive jää pois.
  • Kun luotetut kumppanit vaihtavat tietoja rajapintojen yli, sama tieto on molempien käytettävissä yhtä aikaa. Statuspalavereissa voidaan keskittyä yhteistyön kehittämiseen kaupankäynnin tietojen yhteensovittamisen sijaan.
  • Kaupankäynnin tositteet tiliöityvät oikein ja välittömästi taloushallinnon järjestelmiin eikä kuittien skannaamista tai laskujen tallentamista oikeaan paikkaan tarvitse odotella. Ostotiedot ja sen myötä kokonaisnäkymä hankinnoista ja ovat aina ajan tasalla.
  • Kun kaupankäynnin tiedot kulkevat saumattomasti ostajan ja myyjän välillä, sillä on vaikutus myös toimitusvarmuuteen. Taloustieto on mahdollista välittää resurssienhallintaan, toiminnanohjausjärjestelmään, ostoon, logistiikkaan sekä tuote- ja valikoimasuunnitteluun.
  • Tieto liikkuu tosiaikaisesti myös viranomaisille, kun sitä on tarpeen raportoida.

 

, Päivitetty 10.2.2022 klo 13:24