Hyppää sisältöön

Kirjanpidon vakioidulle tiedolle tunnistettiin lukuisia eri käyttömahdollisuuksia keskustelutilaisuudessa

Taloustietoja hyödyntävät toimijat olivat mukana vaikuttamassa kirjanpidon vakioidun tiedon jatkokehitykseen. Rakenteiselle eli koneluettavassa muodossa olevalle vakioidulle kirjanpidon tiedoille tunnistettiin monipuolisesti erilaisia käyttötapauksia ja hyötyjä eri toimijoille.

Syyskuussa pidetyssä tilaisuudessa oli mukana kaikkiaan noin 30 osallistujaa eri aloilta kuten tilintarkastuksesta, ohjelmistotaloista sekä analyysi ja benchmarking –toiminnoista. Keskusteluissa todettiin, että rakenteisessa eli koneluettavassa muodossa oleva kirjanpitoaineisto on nopeammin yrityksen käytettävissä eri prosesseihin, kun manuaaliset tallennusvaiheet jäävät pois.

Yhteinen keskustelu koettiin hyväksi tavaksi jakaa ymmärrystä, tuoda esiin omia ajatuksia sekä kuulla muiden näkökulmia. Osallistujat toivoivat vakiomuotoisen tiedon yleistyvän ja kehitystyötä jatkettavan.

– Tilaisuus oli onnistunut, keskustelu oli sujuvaa ja osallistujat toivat tosi hyvin syvää osaamistaan esille. Lämmin kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta keskustelusta, tilaisuuden järjestäjät Elina Koskentalo, Kristiina Häkkinen ja Anttu Osanen kiittelevät.

Vakiomuotoisen tiedon käytöstä paljon hyötyä eri toimijoille

Tilaisuuden tavoitteena oli saada kehitysideoita rakenteiselle tiedonsiirrolle sekä saada selville muita kuin viranomaisten käyttötapauksia rakenteiselle, vakiomuotoiselle kirjanpidon tiedolle.

Osallistujat tunnistivat lukuisia erilaisia käyttötapauksia. Tietoja voisi käyttää esimerkiksi analytiikassa ja riskienhallinnassa, vero- ja tilintarkastuksessa sekä rahoituksen haussa. Uusien tiedon käyttötapausten lisäksi keskustelussa tunnistettiin myös useita tilanteita, joissa tarvitaan yrityksen lupa tietojen toimittamiselle esimerkiksi tilinpäätös, tilintarkastus ja järjestelmäintegraatiot.

Vakiomuotoinen tieto olisi tehokkaammin yrityksen käytössä, joka tarkoittaa parempia kassavirtalaskelmia ja reaaliaikaista päätöksentekoa. Tietojen toimittaminen toisille luvan saaneille toimijoille ja viranomaisille helpottuisi, kun tällä hetkellä eri formaateissa olevaa aineistoa ei tarvitsisi konvertoida tiedon tarvitsijan toivomaan formaattiin. Esille nousi selkeästi myös se, että ohjelmistojen ylläpito olisi huomattavasti helpompaa, jos kirjanpidon tiedot olisivat vakiomuotoisia. Myös järjestelmäintegraatiot olisivat helpommin sekä edullisimmin toteutettavissa.

Rakenteinen ja vakiomuotoinen tieto vähentäisi aineiston tulkinnanvaraisuutta ja riskiä inhimillisille virheille. Keskusteluissa korostettiin tarvetta tiedon tarkistamiseen ennen sen toimitusta raportointiin. Raportointi sujuvoituisi, kun tieto on rakenteisena ja virheettömänä alusta loppuun. Tämä vähentäisi todennäköisesti myös viranomaisten lähettämiä selvityspyyntöjä yrityksille.

Sekä yritysten että viranomaisten on helpompi toimia hallinnollisesti, jos tieto on yhteiskäyttöisessä muodossa. Tarkempi rakenteinen kirjanpitodata tehostaisi ja nopeuttaisi yrityksistä tehtävää analyysiä esimerkiksi rahoitus- ja know-your-customer –prosesseissa.

Yhteiskehittämistä jatketaan

Keskusteluissa nousi esille myös tärkeitä jatkokehittämisen aiheita, sillä tiedon rakenteisuus ei yksin riitä. Tietosisällön pitää vastata myös tiedonhyödyntäjien tarpeita. Sekä rajapinnoissa että tietosisällön vakioinnissa olisi hyvä tehdä tarkentavat yhtenäiset määrittelyt. Koska yhtenäistäminen on tärkeää, myös erojen ymmärtäminen lähtödatassa on keskeistä. Keskusteluja ja kehittämistä jatketaan määrittelyjen osalta.

Tuloksia tarkemmin joulukuun Kvartaalikatsauksessa

Yrityksen digitalous -hankkeen seuraavassa kvartaalikatsauksessa 14.12. on mahdollisuus kuulla tarkempia tuloksista keskustelutilaisuudesta. Ilmoittautumien ja ohjelma julkaistaan marraskuun aikana. Tule mukaan!

Käy testaamassa esimerkkiaineistoja MiniSuomi-alustalla

Synteettistä kirjanpidon testiaineistoa on hankkeen MiniSuomi-kokeilualustalla vapaasti kenen tahansa käytössä ja erityisesti niiden, jotka hyödyntävät taloustietoja tai jotka ovat muuten asiasta kiinnostuneita.

– Haluamme innostaa erilaisia tiedonhyödyntäjiä tulemaan mukaan kehittämään yhdessä määrityksiä eteenpäin. Testaamalla MiniSuomen aineistoja voit selvittää miten voisit hyödyntää kirjanpidon vakiomuotoista tapahtumatietoa omissa järjestelmissäsi, Koskentalo kertoo.

Yhteiskehittäminen on osa kokeilua ”Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen”. Tarkoituksena on keventää yritysten lainsäädännön velvoittamia hallinnollisia tiedonanto- ja raportointivelvoitteita tulevaisuudessa.

Lue lisää kokeilusta Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen.

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:29