Hyppää sisältöön

Lompakkosovelluspiloteille EU-rahoitusta – Yrityksen digitalous -hanke pilotoi yrityslompakoita

Suomi on mukana kolmessa eri konsortiossa, jotka hakivat elokuussa 2022 rahoitusta eurooppalaisten lompakkosovellusten rajat ylittävään pilotointiin. EU-komissio on kutsunut kaikki kolme konsortiota valmistelemaan avustussopimusta. Suomen mukanaoloa on koordinoinut valtiovarainministeriö.

Rahat myönnetään EU:n DEP-rahoituksesta (Digital Europe Programme). Komissio rahoittaa lompakkosovellusten pilotoinneista puolet. Suomen kansallisen osuuden rahoittaa valtiovarainministeriö digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen määrärahoista.

Suomi haki rahoitusta kolmessa eri konsortiossa seuraavasti:

  • Ranskan ja Saksan vetämässä POTENTIAL-konsortiossa Suomen keskeinen tavoite on mobiiliajokortin pilotointi.
  • Ruotsin vetämässä EWC-konsortiossa Suomi keskittyy yritysten digitaalisiin identiteetteihin ja yrityslompakoihin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen johtaman Yrityksen digitalous –hankkeen kanssa. Mukana pilotissa ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto sekä yksityisen sektorin toimijoista Finnair, Tietoevry ja Findynet Osuuskunta.
  • Espanjan vetämässä DC4EU-konsortiossa Suomi keskittyy pilotoimaan korkeakoulusektorin tutkintotodistusten hyödyntämistä eurooppalaisissa lompakkosovelluksissa.

Valtiovarainministeriö koordinoi pilotointeja, jotka käynnistyvät avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen huhtikuussa 2023. Alustavan arvion mukaan EU-komissio ja valtiovarainministeriö rahoittavat molemmat pilotointeja noin kahdella miljoonalla eurolla vuosina 2023-2025.

”Yrityslompakkojen pilotointi on Yrityksen digitalous –hankkeelle keskeinen tehtävä, jota olemme jo pohjoismaisen yhteistyön proof-of-business –kokeilussa olleet edistämässä. Tästä on hyvä jatkaa laajemmalla pohjalla yritysten kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi”, toteaa hankejohtaja Minna Rintala Yrityksen digitalous –hankkeesta.

Tutustu valtiovarainministeriön tiedotteeseen 15.12.2022

Lisätietoja lompakoista EWC-konsortion verkkosivuilla

  • Lompakkosovellukset mukaan eIDAS-asetukseen

    Lompakkosovelluksen kehittäminen EU:ssa perustuu komission kesäkuussa 2021 antamaan lainsäädäntöehdotukseen, jolla muutetaan EU:n niin kutsuttua eIDAS-asetusta.

    eIDAS-asetuksessa säädetään (henkilöiden) tunnistamisesta valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Lainsäädäntömuutoksen myötä asetuksessa säädettäisiin jatkossa myös eurooppalaisista lompakkosovelluksista.

    Eurooppalaisten lompakkoratkaisujen piloteilla tulee olemaan vaikutusta siihen, millaisiksi lompakkoratkaisut käytännössä kehittyvät ja esimerkiksi miten niitä hyödynnettäisiin asiointipalveluissa. Suomen tavoitteena on varmistaa erityisesti lompakkosovellusten rajat ylittävä yhteensopivuus ja varmistaa yksityisen sektorin toimijoiden mukanaolo lompakkoekosysteemin kehittämisessä.

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:32