Hyppää sisältöön

Verkkolaskutus toi miljoonien säästöt kuntasektorille 2020–2023

Verkkolaskujen osuus kuntien ostolaskuissa on kehittynyt hankkeen aikana todella suotuisasti. Kun vuoden 2023 lukuja verrataan vuoden 2020 lukuihin, nähdään seuraavat muutokset:

  • Verkkolaskutuksen osuus vastaanotetuista ostolaskuista nousi 83 %:sta 93 %:iin
  • 59 % pienempi määrä ostolaskuista vastaanotetaan sähköposti- tai paperilaskuna
  • 557 000 ostolaskun verran vähemmän manuaalista käsittelyä
  • Säästö kuntasektorille vuositasolla 5 570 000 €

Kuntasektorille lähetettyjen sähköposti- ja paperilaskujen määrät ovat vähentyneet merkittävästi vuosien 2020–2023 välillä. Muutoksen vaikutukset näkyvät kuntien taloushallinnossa. Kappalemäärissä sähköposti- ja paperilaskujen osuuden väheneminen 59 %:lla merkitsee 557 000 manuaalista käsittelyä vaativaa ostolaskua vähemmän.

Nämä laskut eivät ole poistuneet, vaan muuttuneet verkkolaskuiksi. Kuntien yhteenlaskettu verkkolaskuaste onkin vuoden 2023 lopussa huikaiseva 93 %! Yksikään kunta manner-Suomessa ei ole enää pelkän manuaalisen käsittelyn varassa. Verkkolaskuaste on noussut tarkastelujaksolla 83 %:sta 93 %:iin eli voidaan puhua erittäin merkittävästä siirtymästä ja todeta, että verkkolasku on Suomessa ylivoimaisesti merkittävin laskutustapa organisaatioiden välillä.

Laskutuksen digitalisoiminen on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle kannattavaa!

Muutoksen tuoma taloudellinen hyöty on käytetystä laskentakaavasta riippuen 5,5–11 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi voidaan laskun lähettäjälle laskea vähintään 1 € säästö yhtä laskua kohden käsittelymaksujen pienentyessä.


Kartta kertoo, missä kunnissa ostolaskujen sähköistämisaste on korkea ja missä matala. Valtaosassa Suomen kunnista verkkolaskujen osuus on yli 80 %.


Mikä on verkkolasku?

Verkkolasku on suoraan taloushallinto-ohjelmistoon tai verkkopankkiin lähetettävä, koneluettavassa eli rakenteisessa muodossa oleva lasku. Verkkolasku on nopea, helppo ja turvallinen keino välittää lasku asiakkaalle. Verkkolasku mahdollistaa osaltaan ajantasaisen ja automaattisen taloushallinnon. Taloushallinnon automatisointi auttaa tehostamaan yrityksen taloudellisia prosesseja, parantaa tiedon laatua, vähentää virheitä ja poistaa kuormittavaa manuaalista työtä.

Julkisella sektorilla on verkkolaskulain nojalla oltava kyvykkyys vastaanottaa ja käsitellä EN16931-standardin (eurooppanormi) mukaisia verkkolaskuja.

Verkkolaskumittaristo

Digitalisaation edistämiseksi Yrityksen digitalous -hankkeen yhtenä tavoitteena oli nostaa organisaatioiden välisten verkkolaskujen määrä 90 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Verkkolaskutusmittariston tarkoituksena on kuvata verkkolaskutuksen nykytilannetta ja sen kehittymistä Suomessa. Mittaristolla seurataan Yrityksen digitalous -hankkeen verkkolaskutuksen tavoitteen toteutumista, sekä todennetaan vielä tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.

Yrityksen digitalous -hanke haluaa kiittää kaikkia Suomen kuntia, kuntien palvelukeskuksia ja erityisesti Kuntaliittoa yhteistyöstä.

Lisätietoa verkkolaskutilastoista:

Tomi Rusi
tomi.rusi@valtiokonttori.fi

, Päivitetty 26.4.2024 klo 14:50