Hyppää sisältöön

Ensimmäinen Yrityksen digitalous -hankkeen julkaisema Verkkolaskumittaristo

Yrityksen digitalous -hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa organisaatioiden välisten verkkolaskujen määrä 90 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteella edistetään myös Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta sähköisten laskujen laajasta käyttöönotosta.

Verkkolaskutusmittaristo-dokumentin tarkoituksena on kuvata verkkolaskutuksen nykytilannetta ja sen kehittymistä Suomessa. Mittaristolla seurataan Yrityksen digitalous -hankkeen verkkolaskutuksen tavoitteen toteutumista, sekä todennetaan vielä tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Mittaristo toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja se tullaan toistamaan vuosittain Yrityksen digitalous -hankkeen aikana.

Verkkolaskumittaristo perustuu verkkolaskuvälittäjien ilmoittamiin 2020 vuoden lukuihin, verkkolaskuosoitteistosta johdettuun analyysiin, valtion verkkolaskutilastoon ja Valtiokonttorin kunnille ja kuntayhtymille tekemiin kyselyihin.

Julkisella sektorilla tilanne on verrattain hyvä, vaikka vaihtelua esiintyy. Vuonna 2021 valtion myyntilaskuista keskimäärin 38,8 % ja ostolaskuista 97,9 % oli verkkolaskuja. Kyselyn perusteella kuntien myyntilaskuista keskimäärin 24 % ja ostolaskuista keskimäärin 80 % oli verkkolaskuja vuonna 2020.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 370 000 yritystä. Näistä arviolta 50–60 %:lla on verkkolaskuosoite. Verkkolaskuosoitetta käyttävien yritysten määrissä havaitaan eroja toimialan ja liikevaihtoluokan sekä yritysten kotipaikkakunnan perusteella. Suomessa organisaatioiden välinen verkkolaskuprosentti on noin 72. Yhdeksänkymmenen prosentin tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa vuositasolla 35–45 miljoonan laskun sähköistämistä.

Avaa Verkkolaskumittaristo

Lisätietoja Verkkolaskumittaristosta antavat:

Noora Salonen, asiantuntija, Valtiokonttori
noora.salonen@valtiokonttori

Tomi Rusi, asiantuntija, Valtiokonttori
tomi.rusi@valtiokonttori

, Päivitetty 2.3.2023 klo 15:13