Hyppää sisältöön

Vakioitujen rajapintojen yhteiskehittäminen ja mahdollisuudet innosti osallistujia työpajassa

Työpajassa haettiin ratkaisuja yhteiskäyttöisille avoimille rajapinnoille yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhdessä löytyi myös paljon uusia käyttötapauksia esimerkiksi kirjanpitoaineistojen siirto vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmävaihdoksen yhteydessä. Yhteistyöhön kaivataan mukaan enemmän yrityksiä.

Yli 20 ohjelmistotalojen ja muiden sidosryhmien edustajaa osallistui tammikuun alussa pidettyyn työpajaan ”Vakioidut rajapinnat liiketoiminnan sujuvoittamisessa”.

Työpaja oli osa Yrityksen digitalous -hankkeessa meneillään olevaa kokeilua, jossa selvitämme, voidaanko yritysten taloustiedon siirrolle määritellä yhteiskäyttöiset avoimet rajapintakuvaukset. Rajapintojen avulla on tarkoitus välittää liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoa standardoidusti. Työpajan tavoitteena oli osallistaa sidosryhmiä rajapintojen kommentointiin ja yhteiskehittämiseen.

Työpajassa tunnistettiin tarpeita uusille rajapinnoille ja siirrettävän tiedon vakioinnille

Työpajan ensimmäisessä osassa esiteltiin yleisellä tasolla visiota yhteiskäyttöisistä avoimista rajapintakuvauksista ja käytiin avointa keskustelua kehitystyössä huomioitavista asioista. Keskustelua herätti tarve eOsoite-rekisterille sekä lompakkoratkaisujen hyödyntämiselle esimerkiksi lupaan perustuvassa tietojensiirrossa. Haasteeksi kehitystyölle tunnistettiin yritysten saaminen mukaan ja tietoiseksi asioista.

Lisäksi tunnistettiin, että vakiomuotoisten rajapintamääritysten ohella tarvitaan myös vakiointia itse siirrettävään tietoon ja niihin liittyviin taksonomioihin tai skeemoihin. Näiden osalta hankkeessa onkin tehty jo paljon työtä.

Työpajan toisessa osassa esiteltiin tehtyä rajapintamääritystyötä sekä tunnistettiin käyttötapauksia ja hyötyjä vakiomuotoisille rajapinnoille. Osallistujilta kerättiin myös näkemyksiä rajapinnan teknisistä yksityiskohdista. Saatu palaute tulee ohjaamaan rajapintojen jatkokehitystä.

Uusia käyttötapauksia nousi myös esille keskusteluissa. Yrityksille olisi hyötyä, jos he pystyisivät valtuuttamaan tilitoimiston tai palveluntarjoajan lähettämään kirjanpidosta tietoa suoraan pankille rahoituspäätöksen saamiseksi. Toisena esimerkkinä rajapinta kirjanpitoaineistojen siirtoon vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmävaihdoksen yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan työpaja oli hyödyllinen osallistujille ja järjestäjille. Keskusteluissa vahvistui se, että rajapintojen vakiointia tarvitaan ja sitä kannattaa tehdä.

Osallistu mukaan rajapintakehitykseen

Voit vaikuttaa rajapintamääritysten kehitystyöhön koko kokeilun ajan. Hankkeen kokeilualustalla voit tutustua rajapintamäärityksiin sekä jo toteutettuihin käyttäjätarinoihin. Voit antaa palautetta tai ehdottaa uusia käyttäjätarinoita palautelomakkeiden kautta. Osallistumalla pääset vaikuttamaan ratkaisuehdotusten ja yhteisten standardien kehittämiseen . Palautelomakkeella tai suoralla yhteystietolomakkeella voit jättää myös yhteystietosi, jos haluat pysyä ajantasalla kehitystyön etenemisestä.

Työpaja on osa meneillään olevaa kokeilua

Tiedonsiirron yhtenäisillä rajapinnoilla kohti yhden ilmoituskerran periaatetta”-kokeilun tavoitteina on mm. selvittää, onko mahdollista kehittää vakioidut rajapintamääritykset tiedonsiirtoon yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Siirrettävät tiedot ovat liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoja. Kokeilussa kartoitetaan myös, miten rajapintojen käyttöönotto vaikuttaisi eri osapuoliin. Kokeiluun on valittu kaksi ohjelmistotalokumppania, joiden avulla validoidaan rajapintojen käytettävyys aidoissa käyttötapauksissa. Kokeilu on käynnissä helmikuun loppuun saakka.

, Päivitetty 3.4.2024 klo 15:31