Hyppää sisältöön

Uusia ideoita yritysten raportoinnin keventämiseen työstettiin yhdessä alan toimijoiden kanssa

Yrityksen digitalous –hankkeessa yhteiskehittämistä tehdään mm. kokeiluissa ja työpajoissa yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Tammikuussa järjestettiin kaikille avoin yhteiskehittämisen työpaja Kirjanpidon tilitasoisen tiedon hyödyntäminen.

Osallistujat kokivat yhteiskehittämisen hyödylliseksi koska siten saatiin laajasti kommentteja eri toimijoilta ja parempi kokonaiskuva ratkaisujen käytettävyydestä.

Työpaja on osa kokeilua: Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla. Kehitämme hankkeessa ratkaisuehdotukset viranomaisraportoinnin yhteiseen tavoitetilaan, jossa yritysten ei tarvitse toimittaa samoja tietoja usealle eri viranomaiselle. Yhden kerran periaatteen mukaisesti tiedot siirtyisivät sitä tarvitseville samalla kertaa. Kehitystä tehdään kokeiluilla, joiden tavoitteena on todentaa eri toteutustapojen toimivuus käytännössä talouden eri toimijoiden näkökulmasta.

Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla -kokeilun tavoitteena on todentaa kuinka ns. pitkä tulos- ja taselaskelma pääkirjan tilien tasolla esitettynä palvelisi eri viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien tarpeita. Kokeilun keskiössä on tuloveroilmoittamiseen ja tilastointiin tarvittavien tietojen tutkiminen. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Kirjurituote Oy:n Liikekirjuri-tilikartan sisältöön. Toinen tulokulma kokeilussa on tiedon vakiomuotoinen esittämistapa, joka mahdollistaisi sen automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä. Tässä kokeilussa koestettiin XBRL GL -määritystä tiedostomuotona.

Yhteiskehittämisen työpajan tavoitteina oli:

  • Ymmärtää kirjanpidon tilitasoisen tiedon erilaiset käyttötapaukset sekä hyödyt (muut kuin viranomaisraportoinnin)
  • Kokeilussa tehtyjen havaintojen validointi
  • Tilitasoisen tiedon jatkohyödynnettävyys yrityksen omassa käytössä sekä kolmansilla osapuolilla
  • Suunnan tarkistus seuraaville kokeiluille, esimerkiksi käytetyn tietotason ja -sisällön osalta

Työpajan osallistujat olivat kattavasti eri toimialoilta, mm. yrityksistä, taloushallinnon alalta, järjestelmätoimittajista, rahoitussektorilta sekä viranomaisista. Osallistujien kokonaismäärä oli kaikkiaan 30, joista 18 oli eri toimialojen edustajia ja 12 hankelaisia.

Työpajan sisältö muodostui kolmesta osasta, joista ensimmäisessä pyrittiin tunnistamaan uusia käyttötapauksia pitkän tuloslaskelman ja taseen tietosisällölle. Erilaisia käyttötapauksia tunnistettiin:

  • Yritysten ja sidosryhmien toiminnassa: esimerkiksi data-analyysissä
  • Viranomaisten toiminnassa: esimerkiksi julkisessa rahoitustoiminnassa
  • Muussa toiminnassa: esimerkiksi tilintarkastuksessa

Työpajan toisessa osiossa mietittiin mahdollisuuksia kirjanpidon tietojen sisällön vakiointiin, missä ratkaisuehdotukset vaihtelivat vakioidun tilikartan sekä viitetietokartan ja seurantakohteiden välillä. Havaintoina todettiin, että yritysten tulee voida käyttää omaa tilikarttaa. Jotta tieto olisi hyödynnettävissä eri tilikarttojen välillä, pitää tietosisältöjä yhdistää oman tilikartan ja vakioidun (viite)tilikartan välille (data mapping). Tähän rinnalle tarvitaan lisäseurantakohteet eli dimensiot esim. verotuksen ja tilastoinnin erittelyjä varten.

Työpajan lopuksi kartoitettiin vielä suuntaviivoja seuraaville kokeiluille. Kannatusta saivat muun muassa tapahtuma- ja tositetason tieto sekä standardit rajapinnat.

Hankkeessa suunnitellaan seuraavaa kokeilua saatujen tulosten pohjalta. Katso Yrityksen digitalous -hankesivulta Haussa olevia kokeiluja.

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:31