Hyppää sisältöön

Rekrytoimme: hankepäällikkö ja hankekoordinaattori

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekrytoi Yrityksen digitalous -hankkeeseen kaksi projektiosaajaa. Tehtävät ovat määräaikaisia 1.8.2022-31.5.2024. Viimeinen hakupäivä on 27.5.2022.

Hankepäällikkö vastaa Yrityksen digitalous -hankkeen PRH:ta koskevien osuuksien koordinoinnista, etenemisestä ja seurannasta. Hankkeen keskeisimpiä PRH-toteutuksia ovat reaaliaikatalouden ekosysteemissä yhteentoimiva digitaalinen tilinpäätösrekisteri, yrityksen digitaalinen identiteetti sekä yritysten digitaalisen perustamisen mahdollistaminen. Toteutukset edellyttävät niin teknisiä, toiminnallisia kuin lainsäädäntömuutoksia.
Hankepäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä Yrityksen digitalous -hankkeeseen osallistuvien muiden viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa sekä osallistuu PRH:n edustajana pohjoismaiseen Nordic Smart Government & Business (NSG&B)-yhteistyöhön.

Tutustu tarkemmin hankepäällikön rekrytointi-ilmoitukseen Valtiolle.fi-palvelussa.

Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat vaativat ja monipuoliset hankehallinnan valmistelu-, suunnittelu- ja seurantatehtävät. Huolehdit hankkeen talousseurannan koordinoinnista eri virastojen kesken sekä hankkeen talouden kokonaisseurannasta.

Koordinoit ja toteutat hankkeen edistymisraportointia hankkeen sisäisesti sekä ministeriöiden ja EU-komission suuntaan. Tämän lisäksi huolehdit hankesuunnitelman ylläpidosta sekä tuet hankejohtajaa erilaisissa hankehallintaan liittyvissä valmistelutehtävissä. Vastuullesi kuuluvat myös hankkeen ohjausmallin mukaiset käytännön organisointiin liittyvät tehtävät. Toimit tehtävässäsi tiiviissä yhteistyössä Yrityksen digitalous -hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. Työhösi sisältyy myös sidosryhmäyhteistyötä.

Tutustu tarkemmin hankekoordinaattorin rekrytointi-ilmoitukseen Valtiolle.fi-palvelussa.

Lisätietoja: Hankejohtaja Minna Rintala, p. 029 509 5244, etunimi.sukunimi(at)prh.fi.

, Päivitetty 12.6.2023 klo 12:04