Hyppää sisältöön

Rajapintojen vakioinnista olisi saatavissa mittavia hyötyjä tulevaisuudessa

Rajapintojen vakiointia tarvitaan ja siitä voidaan saada tulevaisuudessa merkittäviä hyötyjä eri toimijoille, näistä yhteiskehittämisen työpajan osallistujat olivat yhtä mieltä kuultuaan kahden ohjelmistotalon tuloksia alustavista kokeiluista. Keskustelua herätti vakioitujen rajapintojen käyttöönottoon liittyvät hyödyt, mutta myös haasteet.

Yli 10 ohjelmistotalojen ja muiden sidosryhmien edustajaa osallistui tammikuun alussa pidettyyn jatkotyöpajaan ”Vakioidut rajapinnat liiketoiminnan sujuvoittamisessa vol 2”, jonka tarkoituksena oli osallistaa sidosryhmiä rajapintojen kommentointiin ja yhteiskehittämiseen.

Yhteistä keskustelua tarvitaan selvittämään, voidaanko yritysten taloustiedon siirrolle määritellä yhteiskäyttöiset avoimet rajapintakuvaukset. Rajapintojen avulla on tarkoitus välittää liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoa standardoidusti.

Rajapintojen vakioinnin alustavat kokeilut, hyödyt ja eOsoite-ratkaisu kiinnostivat osallistujia

Rajapintojen vakioinnista olisi saavutettavissa merkittäviä hyötyjä. Jo pelkästään kustannussäästöjä tulisi mahdollisuudesta toteuttaa rajapintojen integraatiot sujuvammin, jolloin myös taloustiedot liikkuvat paremmin. Kustannusten laskiessa madaltuu myös kynnys toteuttaa rajapintaintegraatioita, jolloin manuaalityön määrä vähenee.

Osallistujille esiteltiin rajapintamääritysten kehitystä, johon oli tehty päivityksiä edellisten työpajan palautteiden perusteella. Ohjelmistotalot Sportum Oy ja Taika Group Oy kertoivat alustavia kokemuksiaan vakiorajapintojen käytöstä. Ohjelmistotalojen edustajien mielestä kehityksen suunta on toivottava ja rajapintamääritys vaikuttaa toimivalta. Tarkemmin sen toimivuutta testataan kokeilussa.

Hankkeen väki puolestaan esitteli eKuittien välitykseen kehitettyä eOsoite-ratkaisua, joka perustuu kansainväliseen DID (Decentralized Identifiers)-standardiin. Työpajassa pohdittiin, että se saattaisi hyvin soveltua myös käytettäväksi vakiorajapintamääritysten yhteydessä.

Vakioitujen rajapintojen käyttöönotto ja ylläpito vaatii yhteistä suunnittelua

Integraatioiden hallintaan, lupaan tietojen välittämiseen, rajapintojen ylläpitoon ja käyttöönottoon liittyvät haasteet herättivät keskustelua. Erityisesti osallistujia kiinnosti kuinka yritys voi hallita omien tietojensa käyttöä eri järjestelmissä ja tähän kytkeytyvä GDPR rajoituksineen.

– Lupaan perustuva omien tietojen välittäminen kolmannelle osapuolelle eli niin kutsuttu tahdonilmaisu vei keskustelun Suomi.fi-valtuuksien käyttöön, samalla pohdittiin myös, kuinka yrityslompakot mahdollistaisivat teknisesti valtuutus- tai suostumustietojen jakamisen. Keskustelu antoi meille hyviä ideoita ja jatkamme tämän pohdintaa hankkeessa, Yrityksen digitalous -hankkeen asiantuntija Kristiina Häkkinen kertoo.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että rajapintamääritysten tulisi tukea tietojen päivittämistä toisessa järjestelmässä ja myös päivittyneiden tietojen hakua.

– Rajapintojen toimivuuden kannalta pidettiin tärkeänä rajapintamäärityksissä käytettävien koodien ja nimikkeiden harmonisointia ja niiden julkaisemista Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä yhteentoimivuusalustalla, jotta ne olisivat julkisesti saatavilla, XBRL asiantuntija Elina Koskentalo kertoo.

Keskusteluissa vahvistui edelleen käsitys, että rajapintojen vakiointia tarvitaan ja siitä voidaan saada tulevaisuudessa isot hyödyt eri toimijoille. Työpaja osoittautui erittäin hyödylliseksi sekä osallistujille ja järjestäjille.

Vielä ehdit osallistua rajapintakehitykseen

Voit vaikuttaa rajapintamääritysten kehitystyöhön koko kokeilun ajan. Hankkeen kokeilualustalla voit tutustua rajapintamäärityksiin sekä jo toteutettuihin käyttäjätarinoihin. Voit antaa palautetta tai ehdottaa uusia käyttäjätarinoita palautelomakkeiden kautta. Osallistumalla pääset vaikuttamaan ratkaisuehdotusten ja yhteisten standardien kehittämiseen. Palautelomakkeella tai suoralla yhteystietolomakkeella voit jättää myös yhteystietosi, jos haluat pysyä ajantasalla kehitystyön etenemisestä.

Työpaja oli osa meneillään olevaa kokeilua

Työpaja oli osa Yrityksen digitalous -hankkeessa meneillään olevaa kokeilua: ”Tiedonsiirron yhtenäisillä rajapinnoilla kohti yhden ilmoituskerran periaatetta”, jonka tavoitteina on mm. selvittää, onko mahdollista kehittää vakioidut rajapintamääritykset tiedonsiirtoon yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Siirrettävät tiedot ovat liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoja. Kokeilussa kartoitetaan myös, miten rajapintojen käyttöönotto vaikuttaisi eri osapuoliin. Kokeiluun on valittu kaksi ohjelmistotalokumppania, joiden avulla validoidaan rajapintojen käytettävyys aidoissa käyttötapauksissa. Kokeilu on käynnissä huhtikuun loppuun saakka.

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:27