Hyppää sisältöön

Kotipaikkatodistus yrityksen lompakkosovelluksessa vähentää manuaalista käsittelyä

Yrityksen digitalous -hankkeessa toteutettiin kokeilu digitaalisesta, rakenteisessa muodossa olevasta verotuksellisesta kotipaikkatodistuksesta, joka annettaisiin haltijansa eurooppalaiseen digitaaliseen identiteettilompakkoon.  

Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2023 FASTER-direktiiviehdotuksen. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on, että osinkojen lähdeverot peritään lähteeltä oikein, ja mahdollisesti liikaa maksetut lähdeverot palautetaan nopeammin ja turvallisemmin. FASTER-direktiivin myötä EU:ssa otetaan käyttöön yhtenäinen menettely rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi aiempaa nopeammin, sujuvammin ja edullisemmin. FASTER-direktiiviin liittyy lisäksi ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta sähköisestä, verotuksellisesta kotipaikkatodistuksesta, jonka avulla vahvistetaan sijoittajan verotuksellinen asuinpaikka. 

Sähköisellä kotipaikkatodistuksella voidaan esimerkiksi todistaa, että sijoittaja asuu Suomessa ja on oikeutettu verosopimuksessa sovittuun alempaan osingon lähdeveroon. Yrityksen digitalous  –hankkeessa toteutettiin FASTER-direktiiviehdotukseen liittyvä tekninen kokeilu digitaalisesta, rakenteisessa muodossa olevasta verotuksellisesta kotipaikkatodistuksesta, joka annettaisiin haltijansa eurooppalaiseen digitaaliseen identiteettilompakkoon. Kokeilun tavoitteena oli esittää ratkaisuvaihtoehto, jossa pankit sekä lähde- ja kohdemaan verohallinnot pystyisivät vähentämään asiakirjojen manuaalista käsittelyä.  

Mini-Suomi-testiympäristössä toteutettiin kolme testipalvelua  

Kokeilussa pyrittiin saamaan vastaus siihen, onko verotuksellisen kotipaikkatodistus teknisesti mahdollista toteuttaa ja välittää attribuuttitodistuksena yrityslompakosta. Lisäksi selvitettiin, palvelisiko toteutettu verotuksellinen kotipaikkatodistus pankin FASTER-direktiivin mukaista palveluprosessia. 

 Kokeilu tehtiin synteettisellä datalla Mini-Suomi-testiympäristössä. Verotuksellisesta kotipaikkatodistuksesta laadittiin FASTER-direktiiviehdotuksen mukainen tietomalli, joka myös visualisoitiin komission ehdotuksen mukaisesti. Mini-Suomen testiympäristöön toteutettiin kolme testipalvelua; Mini-Vero, Hosharaff testifirma ja Mini-Pankki. Kokeilussa Mini-Vero antaa attribuuttitodistusmuotoisen kotipaikkatodistuksen Hosharaff Testifirman yrityslompakkoon ja Hosharaff Testifirma jakaa kotipaikkatodistuksen Mini-Pankille, kertoo Mikael Linden Gofore Oy:stä.   

Kotipaikkatodistus palvelee pankin palveluprosesseja 

Kokeilun lopputuloksena oli ymmärrys siitä, että verotuksellisen kotipaikkatodistuksen voi teknisesti toteuttaa ja välittää attribuuttitodistuksena yrityslompakosta. Toteutettu verotuksellinen kotipaikkatodistus palvelisi pankin FASTER-direktiivin mukaista palveluprosessia. Pankit näkevät lompakon ja attribuuttitodistuksen hyödyt, jos lompakoihin on saatavilla useita pankin eri prosesseihin liittyviä todistuksia. Esimerkiksi asiakkuuden avaamisen yhteydessä pankki voisi ottaa vastaan paitsi kotipaikkatodistuksen, myös muita attribuuttitodistuksia. 

-Pankki nosti kokeilussa esille attribuuttitodistuksen revokaation ja revokaatiotarkistuksen tärkeyden, koska pankilla on vahingonkorvausvastuu, jos todistukseen luotetaan eikä se olekaan voimassa. Verotuksellinen kotipaikkatodistus lompakon attribuuttitodistuksena palvelisi muitakin pankin prosesseja kuin osinkojen lähdeverotusprosessia, esimerkiksi. KYC-, CRS- ja FATCA-raportointia, kertoo Carina Johansson ja Pasi Sinervo Verohallinnosta.   

Lisätietoja kokeilusta:  

Kotipaikkatodistus suoristaa lähdeverotuksen mutkia -blogi
Verotuksellisen kotipaikkatodistuksen toimitus pankkiin -screencast-video 

Lisätietoja FASTER-direktiiviehdotuksesta 

FASTER Initiative: Better withholding tax procedures to boost cross-border investment and help fight tax abuse 

Kokeiluun osallistuivat Yritys Syntyy Digitaalisena -tiimin Mikael Linden, Carina Johansson ja Pasi Sinervo, Mini-Suomen kehitystiimin Antti Turpeinen sekä viestintätiimin Anna Hakonen. Tulokset esiteltiin pankeille ja Verohallinnon osinkojen lähdeverotuksen asiantuntijoille, jotka toimivat myös asiantuntijatukena kokeilussa. 

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:26