Työpaja: Vakioidut rajapinnat liiketoiminnan sujuvoittamisessa osa 2

04.03.2024 04.03.2024
13:00 16:00
Järjestäjä: Yrityksen digitalous -hanke
Paikka: Teams

Työpaja on osa Yrityksen digitalous -hankkeessa meneillään olevaa kokeilua, jossa selvitämme, voidaanko yritysten kirjanpidon tietojen ja liiketoimintadokumenttien siirrolle määritellä yhteiskäyttöiset avoimet rajapintakuvaukset.

Osana kokeilua järjestämme työpajan, jossa haluamme keskustella rajapintakehityksestä ja saada siitä näkemyksiä sidosryhmiltä ja järjestelmätoimittajilta. Työpaja on jatkoa tammikuussa pidetylle vastaavalle työpajalle. Osallistumalla pääset vaikuttamaan yhteisten standardien kehittämiseen. Voit tutustua jo etukäteen rajapintakuvaukseen.

Työpajan tavoitteena on

  • esitellä tehtyä rajapintamääritystyötä
  • käydä keskustelua eri toimijoiden kanssa rajapintamäärityksistä valittujen teemojen ympärillä
    • käyttötapaukset, erityisesti pk-yritysten rahoituksen haku
    • ylläpito ja integraatioiden hallinta
  • kerätä osallistujien näkemyksiä rajapintamääritykselle

Työpajan 4.3. alustava ohjelma

klo 13-14.45 Yleisesittely kokeilusta, kokeilukumppanien esitykset ja keskustelua rajapintojen toimintaympäristöstä
klo 14.45-15 Tauko
klo 15-16 Keskustelua rajapintamääritysten teknisistä määrityksistä (mm. kokorajoitukset ja tietojen päivitys) sekä muiden kehitystarpeiden läpikäynti

Voit osallistua jompaankumpaan osioista tai molempiin. Ensimmäinen osio on yleistasoinen ja tarkoitettu kaikille rajapintamääritysten parissa työskenteleville sekä niiden käyttäjille. Ensimmäiseen osioon osallistuminen ei vaadi osaamista rajapintojen teknisestä määrittelystä. Toisessa osiossa mennään syvemmälle vakiomuotoiseen rajapintamääritykseen, mutta osallistumiseen riittää yleistason ymmärrys rajapinnoista.

Toivomme osallistujia laajasti eri toimialoilta ja erityisesti henkilöitä, jotka työskentelevät seuraavien aihepiirien parissa:

  • liiketoimintajärjestelmien tuottaminen
  • liiketoimintatietojen käsittely ja hyödyntäminen (esimerkiksi tilintarkastus ja rahoitus)

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 1.3.2024.

Lisätietoja

Elina Koskentalo, elina.koskentalo (at) arccos.fi
Kristiina Häkkinen, kristiina.hakkinen (at) vero.fi