Tjänsteleverantörer

Programutvecklare och andra tjänsteleverantörer kan delta i de experiment som utförs under projektet. Samtidigt kan de göra sina egna program för främjande av den digitala ekonomin tillgängliga för de ämbetsverk, kommuner och företagare som deltar i projektet. Bekanta dig med de experiment som pågår nu.

Delta också i de evenemang som projektet ordnar. Du ser de evenemang som projektet ordnar i evenemangskalendern

På den här webbplatsen berättar vi om den marknadsdialog och de konkurrensutsättningar som projektet ordnar.