Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen yrityksendigitalous.fi. Webbplatsen publicerades på finska den 14 februari 2022. Webbplatsens tillgänglighet auditerades av en utomstående expertinstans i april 2022. Utifrån auditeringen kompletterar vi detta utlåtande och utarbetar en plan för eventuella korrigeringar. Tillgänglighetsutlåtandet gjordes upp den 14 februari 2022.

Vi strävar efter att publicera de bifogade filer vi själva producerar såsom rapporter och eventpresentationer i ett tillgängligt format. Vi gör inte tillgängliga bilagor från tredje part vars innehåll vi inte finansierar, utvecklar eller kontrollerar. Dessa filer är markerade som “inte tillgängliga”.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret i tekniska problemsituationer.

Respons och anmälningar om brister i tillgängligheten

Respons om webbplatsens tillgänglighet kan ges per e-post på adressen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur man gör anmälan och om behandlingen av ärendet.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi (länk till tillsynsenhetens tjänst)
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

, Uppdaterad 20.9.2022 kl. 13:19