Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är ett tillgänglighetsutlåtande om organisationen Patent- och registerstyrelsen – projektet Företagets digitala ekonomi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten yrityksendigitalous.fi. Utlåtandet upprättades 26.4.2022 och det har uppdaterats 30.3.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

En utomstående expertorganisation har utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Läget för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen är inte till alla delar kravenlig.

  • Bör ses över: Rubricering

Otillgängligt innehåll och brister i innehållet
På webbplatsen finns länkar till PDF-filer med bristfällig rubricering.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.4.2 Sidrubriker

  • Bör ses över: Felaktig fokusordning

Otillgängligt innehåll och brister i innehållet
På webbplatsen finns länkar till PDF-filer med felaktig fokusordning.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.4.2 Fokusordning

  • Funktionssäker: Meddelanden som anger status

Otillgängligt innehåll och brister i innehållet
På webbplatsen finns element vars status inte kan läsas med program. Gäller aria-expanded-attributet i rullgardinsmenyn i språkvalet i cookiefrågan.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
4.1.3 Meddelanden som anger status

Respons och anmälningar om brister i tillgängligheten

Man kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet per e-post på adressen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Öppnas i nytt fönster). På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur man gör anmälan och om behandlingen av ärendet.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 17:10