Peppol-infopaket och utbildningsmaterial

Basinformation om Peppol finns i anvisningen Bekanta dig med Peppol och i de vidstående inspelningarna av utbildningarna i augusti 2022.

Vad är Peppol?

  • Peppol är ett nätverk som olika aktörer kan använda för att förmedla elektroniska affärsdokument till varandra.
    • Möjliggör förmedling av dokument förknippade med leveranskedjan och faktureringen på ett standardiserat och branschoberoende sätt.
  • OpenPeppol är en icke-vinstdrivande internationell förening registrerad i Belgien med medlemmar från både den offentliga och den privata sektorn.
  • Administrativt består OpenPeppol av en centralorganisation (OpenPeppol AISBL), nationella myndigheter (Peppol Authority, PA) och nationella tjänsteleverantörer (Service Provider, SP).
  • OpenPeppol ansvarar för utvecklingen, upprätthållandet och genomförandet av bestämningarna, verksamhetsmodellen och tjänsterna i Peppol-nätverket.

Statskontoret är Finlands Peppol-myndighet.

På myndighetens webbplats kan du läsa mer om bland annat myndighetens uppgifter, fördelarna med Peppolhur man ansluter sig till Peppol-nätverket sekä och hur man blir Peppol-tjänsteleverantör.

Starta videoinspelningarna (på finska) genom att klicka på pilen . Om du vill se videon i helskärmsläge, klicka på symbolen i nedre högra kanten av videon.