Hoppa till innehåll

Projektet Företagets digitala ekonomi publicerar den första versionen av eKvittots regelbok

eKvittots regelbok presenteras minimiförutsättningarna för förmedling av kvittots data. Regelboken har utarbetats i eKvitto-arbetsgrupperna inom projektet Företagets digitala ekonomi. Syftet med dokumentet är att förtydliga användningsfallen och tillvägagångssätten så att de strukturerade kvittona kan förmedlas i eKvittoekosystemet.

eKvittots regelbok grundar sig på de principer som fastställts i RTECO-projektet och stöder Nordic Smart Government-projektets mål för förmedling av gränsöverskridande eKvitton.

Syftet med regelboken är att beskriva en säker förmedling av eKvitton enligt fyrkantsmodellen och med betalkort som betalningsmedel. I regelboken beskrivs grundläggande krav, ansvar och skyldigheter för dem som arbetar i eKvittoekosystemet, för att man på marknaden ska kunna lita på att eKvittot förmedlas och fungerar. Regelboken begränsar inte ibruktagandet av nuvarande och framtida förmedlingsmodeller eller förtroendenätverk.

Regelboken uppdateras när nya tekniska lösningar, till exempel ett förtroendenätverk, nya önskemål eller betalningssätt har presenterats i beskrivningen och är i produktion. Statskontoret bereder ändringsförslagen och sammankallar arbetsgruppen.

BEKANTA DIG MED E-KVITTOTS REGELBOK

Mer information om eKvittots regelbok:
Pirjo Ilola, expert inom ekonomiförvaltning, Statskontoret
pirjo.ilola@valtiokonttori.fi

, Uppdaterad 4.1.2023 kl. 15:32