Hoppa till innehåll

Nya idéer för att förenkla rapportering för företag har utvecklats i samarbete med branschintressenter

Samutveckling utförs inom projektet Företagets Digitala Ekonomi genom experiment och workshops i samarbete med företag, offentliga sektorsorganisationer och intressenter. I januari hölls en öppen samutveckling workshop om “Användning av redovisningsdata på konto nivå”. Deltagarna fann samutveckling användbart eftersom det gav kommentarer från olika intressenter och en bättre övergripande förståelse för lösningarnas användbarhet.

Workshopen är en del av experimentet: Förenkling av rapportering genom en lång resultaträkning och balansräkning. I projektet utvecklar vi förslag för det gemensamma målläget för officiell rapportering där företag inte behöver lämna samma information till flera myndigheter. Enligt principen om engångsrapportering skulle information ges till dem som behöver den samtidigt. Utvecklingen genomförs genom experiment som syftar till att verifiera funktionaliteten hos olika genomförandemetoder i praktiken ur olika ekonomiska aktörers perspektiv.

Målet med experimentet “Förenkling av rapportering genom en lång resultaträkning och balansräkning” är att verifiera hur den så kallade långa resultaträkningen och balansräkningen, presenterad på nivån för huvudkonton, skulle uppfylla behoven hos olika myndigheter och andra data-användare. Fokus för experimentet ligger på undersökningen av den information som behövs för skatterapportering och statistik. Standardiseringen av innehållet baseras på innehållet i Kirjurituote Oy:s kontoplan “Liikekirjuri”. Ett annat tillvägagångssätt i experimentet är ett standardiserat sätt att presentera information som skulle möjliggöra dess automatiska användning i olika system. XBRL GL-specifikationen testades som filformat i detta experiment.

Målen för samutvecklingsverkstaden var:

  • Att förstå olika användningsområden och fördelar med redovisningsdata på kontonivå (förutom officiell rapportering).
  • Validering av observationer som gjorts i experimentet.
  • Återanvändbarheten av data på kontonivå för företagets eget bruk och av tredje part.
  • Att kontrollera riktningen för framtida experiment, t.ex. avseende informationsnivån och innehållet som används.

Deltagarna i workshopen kom från olika branscher, inklusive företag, ekonomisk förvaltning, systemleverantörer, finanssektorn och myndigheter. Totalt deltog 30 deltagare, varav 18 var representanter från olika branscher och 12 från projektteamet.

Innehållet i workshopen bestod av tre delar. Den första delen syftade till att identifiera nya användningsområden för innehållet i den långa resultaträkningen och balansräkningen. Olika användningsområden identifierades inom följande områden:

  • I företags- och intressentverksamhet, t.ex. i dataanalys.
  • I myndigheternas verksamhet, t.ex. i offentlig finansiell verksamhet.
  • I andra verksamheter, t.ex. i revision.

I den andra delen av workshopen diskuterades möjligheterna att standardisera innehållet i redovisningsdata, där föreslagna lösningar varierade från en standardiserad kontoplan till en referensdatabas och spårningsmål. Observationer noterade att företag bör kunna använda sin egen kontoplan. För att information ska kunna utnyttjas mellan olika kontoplaner krävs datamappning för att koppla samman innehållet mellan deras egen kontoplan och den standardiserade(referenskontoplanen. Dessutom krävs ytterligare spårningsmål eller dimensioner för skattemässiga och statistiska uppdelningar.

I slutet av workshopen kartlades också riktlinjer för följande experiment. Bland de favoriserade alternativen fanns transaktions- och dokumentnivåinformation samt standardgränssnitt.

Baserat på de erhållna resultaten planeras nästa experiment för projektet. Kolla in sidan Kommande experiment på Företagets Digitala Ekonomi projektets webbplats. Du kan också föreslå nya experiment på detta formulär.

, Uppdaterad 24.2.2023 kl. 09:22

Mitä mieltä olet? Jätä kommenttisi

Required fields are marked *