Hoppa till innehåll

Ekosystemet för företagets digitala ekonomi utvecklas i enlighet med målen

EU:s återhämtningsfacilitet (RRF) finansierar projektet Företagets digitala ekonomi. Det första etappmålet för finansieringen ställdes upp för slutet av 2022. I projektet har man i enlighet med etappmålet beskrivit ett livskraftigt minimiekosystem för digital ekonomi och genomfört en rad utvecklingsåtgärder för att stärka det. Ekosystemet har utvecklats i nära samarbete med företag, tjänsteleverantörer, programvaruhus och den offentliga sektorn.

Beskrivningen av ekosystemet för digital ekonomi görs i två faser

I den första fasen beskrevs det minsta fungerande ekosystemet (MVE) som fanns 2022. Nätfaktureringens funktion och det ekosystem som byggts upp kring nätfaktureringen utgör basen i systemet. En mer omfattande ekosystembeskrivning av företagets digitala ekonomi utarbetas inom ramen för projektet före utgången av 2024.

Beskrivningen av nätfakturaekosystemet bekräftar målet för RRF-finansieringen

MVE-beskrivningen i den första fasen bekräftar att nätfakturaekosystemet fungerar i enlighet med projektets RRF-mål. Beskrivningen grundar sig på gemensamma dokumenterade regler och standarder. Det beskrivna ekosystemet ökar automatiseringen av faktureringsprocessen genom att nätfakturor kan överföras i en strukturerad och maskinläsbar form. Att strukturerade data skapas redan i faktureringsskedet stödjer digitaliseringen och automatiseringen av ekonomiförvaltningen. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen bidrar i sin tur till att effektivisera företagets övriga processer, förbättra informationskvaliteten, minska felen och avlägsna belastande manuellt arbete.

Projektet har främjat användningen av nätfakturor i företag och kommuner

Den offentliga sektorn har fungerat som drivkraft i utvecklingen av nätfakturaekosystemet. Eftersom kommunerna är skyldiga att ta emot och behandla nätfakturor i sina offentliga upphandlingar enligt lagen om nätfakturering, inleddes utvecklingsarbetet med kommunerna.

Handledning och information om nätfakturering har erbjudits till personer som ansvarar för eller arbetar med ekonomiförvaltning i kommunerna. Som stöd för ett bredare införande av nätfakturering har en handbok om nätfakturering för kommuner publicerats i projektet. Handboken kan anpassas också för företag.

I projektet har man genomfört en omfattande nätfakturakampanj riktad till företag och gett anvisningar om införandet av nätfakturor. Ett lyckat försök med engångsfakturering av konsumenter har väckt stort intresse. I samband med försöket utarbetades en tjänstebeskrivning för engångsfakturering.

I projektet har man dessutom utarbetat en nätfakturamätare för årlig uppföljning av nätfaktureringsgraden.

En extern aktör auditerar MVE-beskrivningen

I villkoren för RRF-finansieringen ingår att den MVE-beskrivning som nu utarbetats ska auditeras av en utomstående, oberoende aktör. Auditeringen genomförs i början av 2023. MVE-beskrivningen publiceras först på finska och senare på våren på svenska och engelska.

Mer omfattande beskrivning av ekosystemet för digital ekonomi 2024

Beskrivningen av minimiekosystemet fungerar som utgångspunkt för den mer omfattande beskrivningen av ekosystemet för digital ekonomi som görs inom projektet. I beskrivningen ingår delområdena upphandlingsmeddelanden, eKvitto, digital identitet, företagsplånbok samt myndighetsrapportering. Den mer omfattande beskrivningen av ekosystemet för digital ekonomi utarbetas före utgången av 2024.

Den bas för ekosystemet för företagets digitala ekonomi som ska skapas i projektet byggs upp kring de processer som utvecklas i enlighet med projektmålen. Samtidigt eftersträvar man att skapa förutsättningar för att ekosystemet för företagets digitala ekonomi ska etableras, utvecklas och växa även efter att projektet har avslutats.

Bekanta dig med MVE2022-beskrivningen (pdf)

Filerna med bilagor till MVE-beskrivningen skickas på begäran. Begäran kan skickas per e-post till adressen yrityksendigitalous (at) prh.fi.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 15:43