Hoppa till innehåll

Framgångsrik pilot: Små och medelstora företag kan bevisligen utbyta digitala fakturor och beställningar mellan alla nordiska länder

Återanvändningen av affärsdata i försäljnings- och köpprocessen har stor potential. För att återanvändning ska vara möjlig på nordisk nivå måste våra två miljoner små och medelstora företag kunna skicka och ta emot digitala dokument över gränserna. Piloten visade att små och medelstora företag kan använda nätfakturor och digitala beställningar mellan alla nordiska länder.

Positiva resultat från NSG&B:s pilotarbete

Sedan slutet av 2021 har NSG&B*) genomfört ett pilotprojekt för att underlätta användningen av digitala dokument. Målet med pilotprojektet har varit att testa kontaktpunkterna i Peppol-nätverket tillsammans med tjänsteleverantörer och små och medelstora företag som agerar som köpare och säljare.

Resultaten av pilotprojektet visar att små och medelstora företag kan skicka och ta emot nätfakturor och digitala beställningar i standardformat via Peppol-nätverket från alla nordiska länder.

– Vi har haft ett mycket bra nordiskt samarbete med privata marknadsaktörer, säger Jan Andre Mærøe, NSG&B:s projektledare för digitala affärsdokument och produktinformation.

– Jag vill tacka alla inblandade för deras insatser och tid. Testerna och dokumentationen av nätfaktura- och beställningsmodellen hade inte kunnat genomföras utan tjänsteleverantörernas aktiva medverkan och bidrag. Tillsammans har vi visat att kärnan i NSG&B, det vill säga utnyttjandet av strukturerad affärsinformation från början i samband med köp och försäljning, verkligen fungerar över gränserna i Norden, fortsätter Mærøe.

Fakta om pilotarbete

Piloterna kring nätfakturor och digitala beställningar, det vill säga upphandlingsmeddelanden, har genomförts i nära samarbete med nordiska tjänsteleverantörer och små och medelstora företag. Tjänsteleverantörer har deltagit genom att granska processer för testning och föreslå specifika sätt att säkerställa semantisk och teknisk interoperabilitet. Piloterna har genomförts i en produktionsmiljö där befintliga små och medelstora företag skickar och tar emot nätfakturor och beställningar.

Stödja små och medelstora företag i gränsöverskridande verksamhet

Pilotprojektet samlade information om tjänsteleverantörer som kan erbjuda små och medelstora företag lösningar som underlättar gränsöverskridande köp- och försäljningsprocesser. En lista över dessa tjänsteleverantörer publiceras på NSG&B:s webbplats. Nya Peppol BIS-kapabla tjänsteleverantörer läggs till i listan vid ansökan.

Företag kan redan nu använda standardmodeller och Peppol-nätverket nationellt i sina affärsprocesser för att underlätta och förenkla sina processer. I augusti 2022 antogs Finland som medlem i nätverket OpenPeppol. Statskontoret fungerar som den nationella Peppol-myndigheten.

Handel och elektroniska dokument – ​​kärnan i verksamheten

Handel är kärnan i alla företags verksamhet och affärsdata genereras i transaktioner. När organisationer hanterar försäljning och köp i ett digitalt kompatibelt format över hela Norden, utnyttjar de verkligen kraften i digitaliseringen.

Att använda strukturerad data från början vid köp och försäljning är grunden för vad NSG&B siktar på. Data genereras i dagliga affärsprocesser, men för att dra nytta av strukturerad data måste köpare och säljare hitta och använda bra tjänster och digitala affärssystem som hjälper dem att ta kontroll över datan. Piloten som genomförs nu är därför en viktig del av NSG&B:s kärnverksamhet och det värde den producerar för nordiska små och medelstora företag.

Nya piloter i startgroparna

Pilotarbetet fortsätter nu inom området digitala produktkataloger och e-kvitton. Digitala produktkataloger utarbetas och e-kvitton planeras att introduceras under våren 2023.

När det gäller produktkataloger är det särskilt intressant att ta med information om miljön. På så sätt kan miljöavtrycket analyseras över en lite längre tid och miljöinformation kan levereras till myndigheterna smidigt och effektivt.

– Det är viktigt att bidra till att skapa goda förutsättningar för digitala affärssystem för att skapa en miljö där köpare och säljare lättare kan utbyta affärs- och miljöinformation och automatiskt återanvända information hämtad från elektroniska dokument som order, fakturor och kvitton, konstaterar NSG&B:s implementering manager Sherry Warsi.

Projektet Företagets digitala ekonomi samarbetar med NSG&B

Finlands nationella utvecklingsprojekt för digital ekonomi har ett nära samarbete med NSG&B.

– Projektet Företagets digitala ekonomi och NSG&B har i stort sett samma mål och en gemensam vision: 2030 kommer vi att ha ett nationellt ekosystem av ekonomiska aktörer som samarbetar med andra nordiska länder. I den rör sig beställningar, nätfakturor, digitala kvitton och företagets ekonomiska information mellan olika parter sömlöst, i realtid och säkert. Det är därför vi främjar mål i nära samarbete och vi genomför till exempel gemensamma experiment som gynnar alla de nordiska länderna. Vi vill vara banbrytare för pan-europeisk utveckling, säger Minna Rintala, projektledare för projektet Företagets digitala ekonomi.

Engelsk originalartikel har publicerats på NSG&B:s webbplats

*) Nordic Smart Government and Business

NSG&B:s vision är att skapa värde för små och medelstora företag genom att göra affärsdata i realtid tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt i hela Norden automatiskt, samtyckesbaserat och säkert.

Kärnan i projektet är att strukturerad affärsinformation kan delas automatiskt, så att den kan ersätta den tunga manuella bearbetningen av informationsutbyte. Det innebär harmonisering av digitala system och tjänster istället för att differentiera dem, och kräver samarbete mellan branscher som använder affärsdata.

NSG&B är ett öppet samarbetsprogram som förvaltas av statliga myndigheter i samarbete och dela kunskap med det bredare intressentsamfundet. Samutveckling ger inte exklusiva rättigheter eller rättigheter att få tillgång till information.

Webbplatsen för Nordic Smart Government & Business-projektet

, Uppdaterad 30.3.2023 kl. 15:23