Hoppa till innehåll

EU-medel för e-plånboksansökningspiloter – Företagets digitala ekonomi piloterar företagsplånböcker

Finland deltar i tre olika konsortier som i augusti 2022 ansökte om finansiering för ett gränsöverskridande pilotprojekt med europeiska e-identitetsplånböcker. EU-kommissionen har inbjudit alla tre konsortier till att bereda ett bidragsavtal. Finlands deltagande har samordnats av finansministeriet.

Medlen beviljas ur EU:s DEP-finansiering (Digital Europe Programme). Kommissionen finansierar hälften av pilotförsöken med e-identitetsplånböcker. Den andra hälften, dvs. Finlands nationella andel, finansieras av finansministeriet ur anslagen ör projektet för digital identitet.

Finland ansökte om finansiering i tre olika konsortier:

  • I POTENTIAL-konsortiet under ledning av Frankrike och Tyskland fokuserar Finland främst på digitala körkort. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Transport- och kommunikationsverket.
  • Inom det av Sverige ledda EWC-konsortiet koncentrerar sig Finland på företagens digitala identitet och elektroniska företagsplånböcker i samarbete med det av Patent- och registerstyrelsen ledda projektet Företagens digitala ekonomi. Från Finland medverkar finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Av finländska aktörer inom den privata sektorn deltar Finnair, TietoEVRY och andelslaget Findynet.
  • I det av Spanien ledda DC4EU-konsortiet fokuserar Finland på utnyttjandet av högskolesektorns examensbetyg i europeiska e-identitetsplånböcker. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Utbildningsstyrelsen.

Finansministeriet samordnar pilotförsöken som inleds i april 2023. Enligt en preliminär bedömning finansierar EU-kommissionen och finansministeriet båda pilotförsöken med cirka två miljoner euro under åren 2023–2025.

“För projektet Företagets digitala ekonomi pilotering av företagsplånböcker är en nyckeluppgift, som vi redan har främjat i det nordiska samarbetets proof-of-business experiment. Det är bra att fortsätta detta på en bredare basis för att främja företags internationella affärer”, säger projektledare Minna Rintala.

Ytterligare information: Finansministeriets pressmeddelande 15 december 2022

EWC-konsortiets webbsida

  • ePlånboksapplikationer ingår i eIDAS-förordningen

    Utvecklandet av en e-identitetsplånbok i EU baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 (COM (2021) 281 final), genom vilken EU:s så kallade eIDAS-förordning ((EU) nr 910/2014) ändras.

    Förordningen innehåller bestämmelser om identifiering av personer vid gränsöverskridande kommunikation samt om betrodda tjänster i anslutning till e-kommunikation. I och med att förordningen ändras kommer den i fortsättningen också att innehålla bestämmelser om europeiska e-identitetsplånböcker.

    Pilotförsöken med europeiska e-identitetsplånböcker kommer att påverka hur e-identitetsplånböckerna utvecklas i praktiken och till exempel hur de utnyttjas i olika e-tjänster. Finlands mål med deltagandet är i synnerhet att säkerställa e-identitetsplånböckernas gränsöverskridande kompatibilitet och att aktörer inom den privata sektorn deltar i utvecklandet av plånboksekosystemet.

, Uppdaterad 5.1.2023 kl. 09:54

Mitä mieltä olet? Jätä kommenttisi

Required fields are marked *