Hoppa till innehåll

EU-medel för e-plånboksansökningspiloter – Företagets digitala ekonomi piloterar företagsplånböcker

Finland deltar i tre olika konsortier som ansökte om finansiering i augusti 2022 för pilottestning av gränsöverskridande europeiska plånboksapplikationer. EU-kommissionen har bjudit in alla tre konsortier att förbereda ett understödsavtal. Finansministeriet koordinerar Finlands medverkan.

Pengarna beviljas från EU:s DEP-finansiering (Digital Europe Programme). Kommissionen finansierar hälften av pilottestningen av plånboksapplikationerna. Finansministeriet finansierar Finlands andel från anslagen för projektet för digital identitet.

Finland ansökte om finansiering i de tre olika konsortierna enligt följande:

  • I POTENTIAL-konsortiet som leds av Frankrike och Tyskland är Finlands centrala mål att pilottesta mobilt körkort.
  • I det SverigeleddaEWC-konsortiet fokuserar Finland på företagens digitala identiteter och företagsplånböcker i samarbete med projektet Företagets digitala ekonomi, som leds av Patent- och registerstyrelsen. I pilottestet deltar finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen, och av aktörerna inom den privata sektorn Finnair, Tietoevry och andelslaget Findynet.
  • I DC4EU-konsortiet som leds av Spanien fokuserar Finland på att pilottesta utnyttjandet av examensbetyg från högskolesektorn i europeiska plånboksapplikationer.

Finansministeriet koordinerar pilottesterna som startar i april 2023 efter att understödsavtalet har undertecknats. Enligt den preliminära bedömningen finansierar EU-kommissionen och finansministeriet båda pilottesterna med cirka två miljoner euro åren 2023–2025.

”Pilottestningen av företagsplånböcker är en central uppgift för projektet Företagets digitala ekonomi, som vi redan har främjat via det nordiska proof-of-business-experimentet. Det är bra att gå vidare härifrån med en bredare bas för att främja internationell företagsverksamhet”, konstaterar projektdirektör Minna Rintala från projektet Företagets digitala ekonomi.

Läs finansministeriets meddelande 15.12.2022

Mer information om plånböcker på EWC-konsortiets webbplats

  • ePlånboksapplikationer ingår i eIDAS-förordningen

    Utvecklandet av en e-identitetsplånbok i EU baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 (COM (2021) 281 final), genom vilken EU:s så kallade eIDAS-förordning ((EU) nr 910/2014) ändras.

    Förordningen innehåller bestämmelser om identifiering av personer vid gränsöverskridande kommunikation samt om betrodda tjänster i anslutning till e-kommunikation. I och med att förordningen ändras kommer den i fortsättningen också att innehålla bestämmelser om europeiska e-identitetsplånböcker.

    Pilotförsöken med europeiska e-identitetsplånböcker kommer att påverka hur e-identitetsplånböckerna utvecklas i praktiken och till exempel hur de utnyttjas i olika e-tjänster. Finlands mål med deltagandet är i synnerhet att säkerställa e-identitetsplånböckernas gränsöverskridande kompatibilitet och att aktörer inom den privata sektorn deltar i utvecklandet av plånboksekosystemet.

, Uppdaterad 22.4.2024 kl. 10:32