Hoppa till innehåll

Ett experiment som syftar till att förenkla rapporteringen startar

Företag har många skyldigheter att rapportera sina bokslutsuppgifter till olika parter. I experimentet som startar i oktober vill vi verifiera hur den sk en lång resultaträkning som presenteras på huvudboksnivå skulle tjäna olika myndigheters och andra informationsanvändares behov.

Fokus för experimentet är att studera den information som behövs för inkomstskatteredovisning. Dessutom ingår perspektivet statistik och momsredovisning. Standardiseringen av informationsinnehållet baseras på innehållet i Liikekirjuri kontoplan.

En annan infallsvinkel i experimentet är ett standardsätt att presentera information, vilket skulle möjliggöra ett automatiserat utnyttjande av information i olika system. Detta experiment testar XBRL GL-specifikationen som ett filformat.

Vi hoppas särskilt att programleverantörer som erbjuder finansförvaltningssystem kommer att delta i experimentet.

Ta reda på mer om experimentet som syftar till att förenkla rapporteringen.

, Uppdaterad 27.3.2023 kl. 15:32