Hoppa till innehåll

Ett experiment för enklare rapportering startar

Företagen har många skyldigheter att rapportera om sin affärsverksamhet till olika aktörer. Syftet med det experiment som startar i oktober är att ta reda på hur en s.k. lång resultat- och balansräkning på huvudbokskontonivå skulle gagna behoven hos olika myndigheter och andra som utnyttjar informationen.

Det centrala i experimentet är att undersöka den information som behövs för inkomstskatteredovisningen. Även aspekter som gäller statistikföringen och momsanmälan beaktas. Standardiseringen av datainnehållet grundar sig på innehållet i Liikekirjuri-kontoplanen.

En annan infallsvinkel i experimentet är att hitta ett standardiserat presentationssätt som skulle göra det möjligt att utnyttja automatiserad information i olika system. I detta experiment testas XBRL GL -bestämning som filformat.

Vi önskar att särskilt programvaruhus som tillhandahåller ekonomiförvaltningssystem deltar i experimentet.

Bekanta dig närmare med experimentet för lättare rapportering.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 15:41