Hoppa till innehåll

Vi rekryterar: projektchef och projektkoordinator

Patent- och registerstyrelsen (PRS) rekryterar två projektsakkunniga för projektet Företagets digitala ekonomi. Uppgifterna är tidsbundna 1.8.2022–31.5.2024. Sista ansökningsdagen är 27.5.2022.

Projektchefen ansvarar för koordineringen av, framstegen i och uppföljningen av de delar i projektet Företagets digitala ekonomi som rör PRS. Till de centrala genomföranden som PRH ansvarar för i projektet hör det digitala bokslutsregistret, som är interoperabelt med ekosystemet för realtidsekonomi, företagets digitala identitet och möjliggörandet av att grunda företag digitalt. Genomförandena förutsätter tekniska och funktionella ändringar men också lagstiftningsändringar.
Projektchefen samarbetar tätt med de övriga myndigheterna och privata aktörerna som medverkar i projektet Företagets digitala ekonomi och deltar i egenskap av PRS representant i Nordic Smart Government & Business (NSG&B)-samarbetet.

Bekanta dig närmare med annonsen om rekrytering av en projektchef i Valtiolle.fi-tjänsten.

I projektkoordinatorns uppgifter ingår krävande och mångsidiga förberedande uppgifter, planeringsuppgifter och uppföljningsuppgifter med anknytning till projektförvaltning. Du koordinerar den ekonomiska uppföljningen mellan olika ämbetsverk och sköter helhetsuppföljningen av projektets ekonomi.

Du koordinerar och genomför framstegsrapporteringen internt i projektet och gentemot ministerierna och EU-kommissionen. Därtill upprätthåller du projektplanen och stödjer projektdirektören i olika förberedande uppgifter som har anknytning till projektförvaltningen. På ditt ansvar ligger också praktiska organiseringsuppgifter i enlighet med projektets styrmodell. Du samarbetar tätt med de organisationer som deltar i projektet Företagets digitala ekonomi. I ditt arbete ingår också samarbete med intressentgrupper.

Bekanta dig närmare med annonsen om rekrytering av en projektkoordinator i Valtiolle.fi-tjänsten.

Mer information: Projektdirektör Minna Rintala, tfn 029 509 5244, fornamn.efternamn(at)prh.fi.

, Uppdaterad 13.5.2022 kl. 00:00