Hoppa till innehåll

Kostnads- och effektivitetsutredningen om eKvitto och upphandlingsmeddelanden har skickats till utvalda kommuner och företag

Statskontoret och Kommunförbundet gör en kostnads- och effektivitetsutredning om användningen av upphandlingsmeddelanden och eKvitto. Utredningen är den del av projektet Företagets digitala ekonomi. Kommuner och företag har valts ut för utredningen i syfte att få ett så brett urval som möjligt av aktörer av olika storlek och med olika digitaliseringsgrad.

Det är värt att svar på utredningen, eftersom de som svarar får information om fördelarna med att ta i bruk eKvitto och upphandlingsmeddelanden i sina organisationer. Digitaliseringen av upphandlingar gör informationen tillförlitligare, då felen som uppstår vid manuell behandling minskar. Dessutom sparar elektroniska upphandlingar kostnader. I Finland går man också över till Peppol-modellen, dvs. det europeiska nätverket för att skicka elektroniska dokument, senast 2030. Både när det gäller att skicka och ta emot kommer staten att kräva upphandlingsmeddelanden som grundar sig på Peppol av sina leverantörer från och med 1.4.2024.

Resultaten av kostnads- och effektivitetsutredningen om upphandlingsmeddelanden och eKvitto rapporteras till de som besvarat enkäten och resultaten publiceras också på projektets webbplats.

Frågor om utredningen: keijo.kettunen@valtiokonttori.fi

, Uppdaterad 19.9.2022 kl. 00:00