”Nätfakturering ökar företagets lönsamhet”

Suunnittelemo Oy:s verkställande direktör Milla Lindroos lovprisar nätfakturorna. De underlättar hela företagets ekonomihantering.

Milla Lindroos är företagare och lovprisar nätfakturorna

Tammerforsföretagaren Milla Lindroos är väl bekant med digitala tjänster och nätfakturor. Lindroos är verkställande direktör och projektchef vid Suunnittelemo Oy, som specialiserar sig på utvecklingsprojekt för fastigheter, arkitektur, rumsgestaltning och inredningsplanering.

– Jag grundade mitt företag för åtta år sedan. Dessförinnan arbetade jag i ett rätt så stort konsultföretag, så nätfaktureringen var en självklarhet för mig ända från början, berättar Lindroos.

Suunnittelemo använder nätfakturering och anknutna tjänster i stor utsträckning. Inköps- och försäljningsfakturorna, löneräkningen och skattebetalningarna sköts i det digitala systemet.

Lindroos upplever att nätfaktureringen underlättar företagarens vardag märkbart. Det digitala faktureringssystemet gör hela ekonomihanteringen lättare.

– Det underlättar hela hanteringen av kassaflödet. Det är lättare att bilda sig en uppfattning om helheten när det går smidigt att följa inkomsterna och utgifterna, berömmer Lindroos.

Inga obetalda fakturor längre

Företagare Milla Lindroos lovprisar nätfakturornaI det digitala faktureringssystemet ser företagaren i realtid till exempel hur mycket pengar som är på väg in och vilken mängd fakturor som ska betalas. Systemet meddelar också om en kund har en obetald faktura.

– Då är det lätt att ta sig an saken snabbt och påminna om den obetalda fakturan. Man behöver inte förlita sig på minnet och man behöver inte göra separata kalenderanteckningar, menar Lindroos.

Den möjlighet som det digitala materialet ger att enkelt analysera utgifternas och inomsternas sammanlagda belopp ger också mervärde.

– Det är viktigt för mig att jag inte behöver gräva fram dem från separata fakturor. Vi säljer tjänster enligt timdebitering och på det här sättet kan vi fastställa till exempel nollbidraget för timarbetet, berättar Lindroos.

<Nätfakturorna sparar företagarens tid

Milla Lindroos työskentelemässä työhuoneessaan.Lindroos uppmuntrar alla företagare att övergå till nätfakturering. Om det känns svårt att välja faktureringssystem, är det klokt att be till exempel kolleger att berätta om sina erfarenheter.

Suunnittelemos nätfaktureringssystem är enligt Lindroos bekvämt och lättanvänt, och det krävdes ingen särskild utbildning för att införa det.

– En bra bokföringsbyrå är en viktig länk och ett stort stöd i övergången till nätfakturering. I och med det digitala systemet är det också lätt att få hjälp i faktureringsfrågor från bokföringsbyrån, eftersom systemvyn är gemensam för alla parter.

Lindroos gissar att en del av ensamföretagarna drar ut på övergången till nätfakturering av ekonomiska skäl.

– Jag skulle ändå säga att ju enklare faktureringssystemet är, desto mer tid får företagaren att koncentrera sig på det väsentliga.

Enligt Lindroos betalar systemet sig tillbaka med besked, då den tid som gått åt till att syssla med Excel-tabeller i fortsättningen kan användas till fakturerbart arbete.

– Nätfaktureringen och de anknutna tjänsterna tillför precision i affärsverksamheten och förbättrar på så sätt företagets lönsamhet. Den ökar också företagets trovärdighet, sammanfattar hon.

Bekanta dig också med andra företagares berättelser

Läs mer om nyttan och användningen av nätfakturor

, Uppdaterad 3.1.2023 kl. 12:45