24/7 – alltid tillgänglig

Affärsverksamhet kräver allt snabbare uppföljning, analys och prognostisering av ekonomin. I den digitala ekonomin rör sig informationen mellan systemen oberoende av öppettider, kontorstider eller tjänstetider.

  • Formbunden, maskinläsbar information förmedlas utan dröjsmål mellan system och tjänster utan manuella arbetsskeden.
  • Om det manuella arbetet minimeras, är också risken för mänskliga fel minimal. Fördröjningen mellan kontrollerna och korrigeringarna försvinner.
  • När betrodda partner utbyter information över gränssnitten är samma information tillgänglig för båda partnerna samtidigt. Under statusmöten kan man fokusera på att utveckla samarbetet i stället för att samordna informationen om handeln.
  • Affärsverifikaten konteras korrekt och omedelbart i ekonomiförvaltningens system och man behöver inte vänta på att kvitton skannas eller att fakturor sparas på rätt ställe. Inköpsinformationen och därmed helhetsöversikten över upphandlingarna är alltid aktuell.
  • När affärsuppgifterna löper smidigt mellan köparen och säljaren påverkar det också leveranssäkerheten. Ekonomisk information kan förmedlas till resurshanteringen, systemet för styrning av verksamheten, inköpen, logistiken samt produkt- och utbudsplaneringen.
  • Informationen förmedlas i realtid också till myndigheterna då när det behövs.
, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 14:00