Kommande experiment

På den här sidan listar vi kommande experiment. När experimentet är klart kommer vi att rapportera om deras resultat på undersidan för utförda experiment.

Förenkla rapporteringen genom en lång resultaträkning

I experimentet vill vi verifiera hur den sk lång resultaträkning som presenteras på huvudboksnivå skulle tjäna olika myndigheters och andra informationsanvändares behov. Fokus för experimentet är att studera den information som behövs för inkomstskatteredovisning. Dessutom ingår perspektivet statistik och momsredovisning. Standardiseringen av informationsinnehållet baseras på innehållet i Liikekirjuri kontoplan.

En annan infallsvinkel i experimentet är ett standardsätt att presentera information, vilket skulle möjliggöra dess automatiserade utnyttjande i olika system. Detta experiment testar XBRL GL -specifikationen som ett filformat.

Timing

Oktober-november 2022

Deltagare och resurser

Vi hoppas särskilt att programleverantörer som erbjuder system för finansförvaltning kommer att delta i experimentet. Företaget kan delta i experimentet med insats av en eller flera personer. Vi uppskattar mängden arbete som behövs för experimentet till fem personliga arbetsdagar. Deltagande företag ersätts utifrån sin egen faktureringsprislista. Den maximala ersättningen är 5 000 euro + moms.

Mål

 • visa att den så kallade “långa resultat- och balansräkningen” standardiserad vad gäller kvantitet och informationsinnehåll är tillräcklig för att täcka olika officiella rapporter (t.ex. inkomstdeklarationsuppgifter)
 • intyga att den kontoplan som kunderna använder fungerar utifrån officiell rapportering
 • försäkra sig om att kunderna har möjlighet att ta fram eventuellt nödvändiga mappningar mellan kontoplaner vid avvikelse från standardkontoplanen
 • se till att programleverantörer kan producera data ur systemet i ett delat format
 • förstå hur väl de konfigurationer som testas fungerar i praktiken, och hur mycket arbete det föreslagna förfarandet orsakar för kundföretag och programleverantörer, och på motsvarande sätt hur mycket fördelar som kan uppnås av det.

Experimentellt arbete i praktiken

 • Generera huvudbokskontosaldon i XBRL GL-format enligt exempelfilen
 • Som kontoplan kan användas
  • Liikekirjuri-kontoplan
  • Egen kontoplan
   • I det här fallet krävs också uppgifter om motsvarande konto hos Liikekirjuri-kontoplan
 • Testdata eller verkliga data från den deltagande organisationen används som data
 • Om testdata används är testplattformen MiniSuomi.

Elina Koskentalo på Arccos Consulting Oy är ansvarig för utformningen och genomförandet av experimentet. Det finns en öppen ansökan för experimentet. De antagna får mer detaljerad vägledning om hur de ska arbeta och deltagarna kan börja arbeta så fort överenskommelse om medverkan är gjord.

Projektets experimentskontor, som drivs av Motiva Oy, ansvarar för experimentets administrativa uppgifter.

Mer information om experimentet (på finska): elina.koskentalo(at)arccos.fi.

Ansökan om experimentet avslutades den 31 oktober 2022.

, Uppdaterad 2.11.2022 kl. 09:11