Den digitala ekonomin är till nytta också för konsumenterna

Även om projektet Företagets digitala ekonomi fokuserar särskilt på verksamhet mellan olika organisationer, kan även enskilda konsumenter dra nytta av projektets resultat. Till exempel nätfakturor av engångskaraktär och eKvitton gör det lättare för konsumenterna att hantera sin ekonomi.

  • Nätfakturor kan betalas var som helst och vid en tidpunkt som passar en själv.
  • Nätfakturorna är tillförlitliga och utomstående kan inte ändra uppgifterna i dem.
  • Digitala betalningsmedel, såsom mobilbetalning, underlättar vardagen.
  • Konsumenternas uppföljning av ekonomin underlättas då kvittona sänds elektroniskt till ett och samma system, där konsumenterna kan följa sina inköp och sin ekonomi.
  • Kvittona hålls i säkert förvar.
  • Kvittouppgifterna bleknar eller försvinner inte.
  • eKvitton och andra dokument överförs effektivt på elektronisk väg till myndigheterna, om de behövs till exempel i beskattningen.
  • Nätfakturor och eKvitton minskar pappersförbrukningen och lämpar sig för ansvarsfulla konsumenter.

Framsteg i engångsfaktureringen

Hittills har den första fakturan alltid skickats i pappersformat till kunden, men i projektet Företagets digitala ekonomi främjas också elektronisk engångsfakturering. Försöket inleddes eftersom konsumenterna för närvarande inte kan få engångsfakturor i elektronisk form trots önskemål om det. eFaktura är säkert bekant som namn och funktion för nästan alla konsumenter. Det är en mycket behändig tjänst som byggts upp för återkommande fakturering. Man kan börja använda den bara man kommer ihåg att beställa de följande fakturorna från faktureraren i fråga direkt till nätbanken då man betalar den första fakturan.

Inom ramen för projektet gjordes ett försök i januari 2022, där de första nätfakturorna av engångskaraktär förmedlades till konsumenter.

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 13:01