Hoppa till innehåll

Kartläggning över upphandlingsprogram för mikroföretag

Visionen för projektet Företagets digitala ekonomi 2030 är ett nationellt ekosystem för ekonomiska aktörer som är kompatibel med de övriga nordiska länderna. I ekosystemet rör sig informationen om upphandlingar och ekonomin smidigt, i realtid och säkert mellan de olika parternas system.

Ett av projektets centrala mål är att främja elektronisk upphandling i företag av alla storlekar oberoende av bransch. Projektet vill i synnerhet trygga mikroföretagens möjlighet att delta i upphandlingar inom den offentliga sektorn. I Finland vill man främja användningen av upphandlingsmeddelanden definierade av nätverket Peppol som används i Europa. Upphandlingsmeddelanden kan vara till exempel produktförteckning, beställning, orderbekräftelse och faktura.

Med mikroföretag avses företag som har under 10 anställda och en omsättning under 2 miljoner euro eller en balansomslutning under 2 miljoner euro. År 2020 fanns det sammanlagt 336 235 aktiva företag i Finland av vilka 92,4 procent eller 310 939 stycken var mikroföretag.

Projektet Företagets digitala ekonomi utreder nu hurdana applikationstjänster som baserar sig på Peppol-specifikationer och som erbjuds på marknaden det finns för mikroföretag. I enkäten som är öppen för alla leverantörer ber vi er beskriva upphandlingstjänsten och dess Peppol-kompatibilitet. Enkäten kan besvaras fram till 10.8.2022 kl. 16. Vi fortsätter i augusti med en noggrannare utvärdering av utbudet tillsammans med dem som besvarat enkäten .

Statskontoret deltar som ett av de ämbetsverk som genomför projektet Företagets digitala ekonomi i genomförandet av denna öppna enkät för alla potentiella tjänsteleverantörer. Vi behandlar svaren konfidentiellt och i enlighet med Statskontorets dataskyddsbeskrivning.

Enkäten om applikationstjänster (länken öppnas i en ny flik, enkäten är på finska)

Frågor gällande enkäten: ext.kari.korpela@valtiokonttori.fi

Vad är Peppol och annan tilläggsinformation om digitalisering av upphandlingar

, Uppdaterad 3.8.2022 kl. 10:58