Hoppa till innehåll

Kartläggning över upphandlingsprogram för mikroföretag

Visionen för projektet Företagets digitala ekonomi 2030 är ett nationellt ekosystem för ekonomiska aktörer som är kompatibel med de övriga nordiska länderna. I ekosystemet rör sig informationen om upphandlingar och ekonomin smidigt, i realtid och säkert mellan de olika parternas system.

Ett av projektets centrala mål är att främja elektronisk upphandling i företag av alla storlekar oberoende av bransch. Projektet vill i synnerhet trygga mikroföretagens möjlighet att delta i upphandlingar inom den offentliga sektorn. I Finland vill man främja användningen av upphandlingsmeddelanden som definierats i Peppol-nätverket som används i Europa. Upphandlingsmeddelanden kan vara till exempel produktförteckning, beställning, beställningsbekräftelse och faktura.

Med mikroföretag avses företag som har under 10 anställda och en omsättning under 2 miljoner euro eller en balansomslutning under 2 miljoner euro. År 2020 fanns det sammanlagt 336 235 aktiva företag i Finland av vilka 92,4 procent eller 310 939 stycken var mikroföretag.

Projektet Företagets digitala ekonomi utreder nu hurdana applikationstjänster baserade på Peppol-bestämningar det finns för mikroföretag på marknaden. I enkäten som är öppen för alla leverantörer ber vi er beskriva upphandlingstjänsten och om den är interoperabel med Peppol. Tiden för att besvara enkäten har förlängts till 10.8.2022 kl. 16 Vi fortsätter i augusti med en noggrannare utvärdering av utbudet tillsammans med dem som besvarat enkäten .

Statskontoret deltar som ett av de ämbetsverk som genomför projektet Företagets digitala ekonomi i genomförandet av denna öppna enkät för alla potentiella tjänsteleverantörer. Vi behandlar svaren konfidentiellt och i enlighet med Statskontorets dataskyddsbeskrivning

Gå till enkäten om applikationstjänster (länken öppnas på en ny flik)

Frågor om enkäten: ext.kari.korpela@valtiokonttori.fi

Vad är Peppol och annan information om digitaliseringen av upphandlingar

, Uppdaterad 17.8.2023 kl. 10:27