Hoppa till innehåll

Flera tjänsteupphandlingar på kommande – konkurrensutsättning i början av 2022

Projektet Företagets digitala ekonomi inleder flera anbudsförfaranden i början av 2022. Begäran om deltagande förmedlas i huvudsak via Hansels DPS-arrangemang. DPS är ett dynamiskt upphandlingssystem, som endast godkända leverantörer kan använda för att delta i konkurrensutsättningen.

Projektet genomför konkurrensutsättningar i följande DPS-kategorier:

  • IT-konsultation
  • Konsultation om ledning och utveckling
  • Experttjänster inom informationshantering och digital säkerhet

Som bäst pågår en konkurrensutsättning av kommunikationstjänster och marknadsföringstjänster. Tidsfristen för anbuden gick ut den 22 december 2021. Konkurrensutsättningen har gjorts inom Hansels DPS-system för kommunikationstjänster och marknadsföringstjänster. Avtalspartnern väljs i slutet av januari 2022.

Dessutom konkurrensutsätts experttjänsterna inom XBRL och taxonomi öppet via Hansel.

Mer information om anbudsförfarandet fås av projektdirektör Minna Rintala, tfn 029 509 5244.

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 14:28