Yhteispohjoismaiset kokeilut

Nordic Smart Government and Business -ohjelma (NSG&B) on toteuttanut ja toteuttaa lukuisia Pohjoismaiden rajat ylittäviä kokeiluja. Niiden tarkoituksena on todentaa, miten sähköisten liiketoimintatositteiden ja avoimien rajapintojen avulla on mahdollista helpottaa liiketoimintaa pohjoismaisella markkina-alueella.

Tälle sivulle olemme koostaneet toteutettuja ja meneillään olevia NSG&B:n kokeiluja.

 • ViDA-kokeilu

  Euroopan komissio ehdotti 8. joulukuuta 2022 useita toimenpiteitä EU:n arvonlisäverojärjestelmän nykyaikaistamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Lyhenne ViDA tulee sanoista VAT in the Digital Age.

  Yhteispohjoismaisessa kokeilussa tutkitaan olemassa olevien alv-tietojen käyttämistä standardimuotoisessa verkkolaskussa, joka lähetetään Peppol-verkoston kautta raportointiin ja laadunvalvontaan. Tällä pyritään selvittämään ja varmistamaan alv-koodien ja -kantojen oikea käyttö liiketoimissa, jotta voidaan parantaa sekä rajat ylittävien että kotimaisten alv-koodien ja -kantojen laatua.

  Työ perustuu Peppol-verkoston standardeihin ja transaktioihin kaikkien Pohjoismaiden välillä.

  Kokeilun tarkoituksena on todentaa Euroopan komission yhden kerran periaate, jossa alv-rekisteröityminen missä tahansa EU-maassa kattaisi samalla koko EU-alueen ja raportointi hoituisi yhden portaalin kautta kaikkiin maihin.

  Kokeilusta pyritään varmistamaan, että:

  • Samat tiedot, jotka lähetetään myyjän laskussa, voidaan käyttää uudelleen arvonlisäveron ilmoittamiseen kansalliselle veroviranomaiselle
  • Samat tiedot, jotka saadaan ostajan laskussa, voidaan käyttää uudelleen arvonlisäveron ilmoittamiseen kansalliselle veroviranomaiselle
  • Veroviranomainen voi käyttää tietoja vähentääkseen kansallisten pk-yritysten virheellistä arvonlisäveron käyttöä UNSPSC-luokituksen sekä alv-koodien ja -kantojen analyyseihin perustuvan tiedon avulla.

  NSG&B:n uutinen ViDA-kokeilusta (englanninkielinen)

 • Yrityksen perustaminen toiseen Pohjoismaahan

  NSG&B, Yrityksen digitalous -hanke, Virtual Finland ja IOXIO toteuttivat kokeilun, jossa tutkittiin mahdollisuutta perustaa yritys toiseen Pohjoismaahan digitaalisesti. Kokeiluun osallistuivat kaupparekisteri- ja veroviranomaiset Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Kokeilu osoitti, että yrityksen perustamisen prosesseissa ei ole Pohjoismaiden välillä suuria eroja. Keskeiset digitaaliset yritystiedot standardoitiin muotoon, jossa eri maiden viranomaiset voivat hyödyntää niitä.

  Kokeilun loppuraportti (pdf, ei saavutettava)

  NSG&B:n uutinen kokeilusta (englanninkielinen)

 • Nordic API Gateway

  Kokeilussa testataan rajapintaratkaisua, jonka järjestelmätoimittajat ja palveluntarjoajat voivat integroida järjestelmiinsä ja palveluihinsa. Tavoitteena on, että yritykset voisivat etsiä liikekumppaneita yli rajojen ja saada tarkistettuja rekisteröintitietoja.

  PoCissa tarjotaan pääsy norjalaisiin yritysrekisteritietoihin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen avoimen rajapinnan kautta toimittamiin suomalaisiin yritystietoihin. Lähitulevaisuudessa myös muiden Pohjoismaiden tiedot olisivat saatavilla kansallisen rajapinnan kautta.

  NSG&B:n uutinen Nordic API Gateway -kokeilusta (englanninkielinen)

 • eKuitti-kokeilu 2

  eKuitti tukee luottokorttitapahtumien ja muiden laskun liitteiden sähköistä vaihtoa. NSG&B:n toisen eKuitti-kokeilun prosessi sisältää eKuitin lähettämisen toimittajalta asiakkaalle sekä kuitin vastaanottamisen ja käsittelyn asiakaspuolella.

  Lue uutinen ja ilmoittaudu mukaan kokeiluun (englanninkielinen)

, Päivitetty 10.1.2024 klo 14:55