Tulossa olevia kokeiluja

Tälle sivulle listaamme tulossa olevat kokeilut. Kun kokeilu on valmis, raportoimme niiden tuloksista toteutettujen kokeilujen alasivulla.

Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla

Kokeilussa halutaan todentaa kuinka ns. pitkä tulos- ja taselaskelma pääkirjantilien tasolla esitettynä palvelisi eri viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien tarpeita. Kokeilun keskiössä on tuloveroilmoittamiseen tarvittavien tietojen tutkiminen. Lisäksi mukana on tilastoinnin ja ALV-ilmoittamisen näkökulma. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikartan sisältöön.

Toinen tulokulma kokeilussa on tiedon vakiomuotoinen esittämistapa, joka mahdollistaisi sen automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä. Tässä kokeilussa koestetaan XBRL GL -määritystä tiedostomuotona.

Ajankohta

Loka-marraskuu 2022

Osallistujat ja resursointi

Kokeiluun toivomme osallistujiksi erityisesti taloushallinnon järjestelmiä tarjoavia ohjelmistotaloja. Yritys voi osallistua kokeiluun yhden tai useamman henkilön työpanoksella. Kokeiluun tarvittavaksi työmääräksi arvioimme viisi henkilötyöpäivää (5 htp). Osallistuvalle yritykselle maksetaan korvaus oman laskutushinnastonsa perusteella. Enimmäiskorvaus on 5000 euroa.

Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu niin sanottu ”pitkä tulos ja tase” on riittävä erilaisten viranomaisraportointien (esim. tuloveroilmoituksen tietojen) kattamiseksi
  • todentaa, että asiakkailla käytössä oleva tilikartta toimii viranomaisraportoinnin pohjalla
  • varmistua, että asiakkailla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen välille, jos vakiotilikartasta on poikettu
  • varmistua, että ohjelmistotalot kykenevät tuottamaan tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

Kokeilutyöskentely käytännössä

  • Pääkirjan tilien saldojen tuottaminen XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti
  • Tilikarttana voi käyttää
  • Aineistona käytetään osallistuvan organisaation testidataa tai oikeaa dataa
  • Jos käytössä on testidata, kokeilualustana on MiniSuomi.

Kokeilun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hankkeen toimeksiannosta Arccos Consulting Oy:n Elina Koskentalo. Kokeiluun on avoin haku. Mukaan hyväksytyt saavat työskentelyyn tarkemman opastuksen, ja työskentelyn voi aloittaa heti, kun sopimus osallistumisesta on tehty.

Kokeilun hallinnollisista tehtävistä vastaa hankkeen kokeilutoimisto, jota pyörittää Motiva Oy.

Lisätietoja kokeilusta: elina.koskentalo(at)arccos.fi.

Haku kokeiluun päättyi 31.10.2022.

, Päivitetty 2.11.2022 klo 09:09