Hae mukaan tai ehdota kokeilua

Yrityksen digitalous -hanke pyrkii saamaan nopeita tuloksia muun muassa kokeilujen kautta.

Haluaisitko mukaan kokeiluun tai ehdottaa hankkeelle yhteentoimivaa digitaloutta edistävää kokeilua?

Ehdota kokeilua

Asettamispäätöksen mukaan hankkeen tavoitteena on

 • edistää yritysten digitalisaatiota helpottamalla sähköisten taloushallinnon tositteiden muodostumista ja automaattista siirtoa järjestelmien välillä ja yritysten talouden hallintaa
 • luoda perusta ekosysteemille, joka mahdollistaa talousdatan automaattisen siirtämisen sekä sitä tukevien palveluiden tuottamisen
 • edistää ensisijaisesti markkinaehtoisten ratkaisujen syntymistä ja infrastruktuurin rakentumista saumattoman, reaaliaikaisen ja turvallisen tietojen automaattisen siirtämisen mahdollistamiseksi
 • mahdollistaa yrityksen perustamisen ja toiminnan digitaalisuus sekä luoda digitaalinen identiteetti yritykselle.

Jos kokeiluehdotuksesi liittyy johonkin hankkeen päätavoitteista, jatka Webropol-lomakkeelle, jossa voit tarkentaa ehdotustasi.

Tilaa myös Kokeilut ja yhteiskehittäminen -uutiskirje. Sen tilanneille ilmoitamme suoraan, kun haemme osallistujia käynnistyviin kokeiluihin ja kun järjestämme esimerkiksi yhteiskehittämisen työpajoja.

Tutustu kokeiluihin, joissa haku on auki

 

 • Verkkolaskujen tiedonsiirto ja hyödyntäminen

  Kokeilussa testataan verkkolaskun teknistä tiedonvälitystä rajapinnan kautta operaattorilta tiedonkäyttäjille. Oleellista on, että aineisto on muutettavissa rakenteelliseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paremmin tilastoinnissa sekä kohdistaa alv-ilmoitukselle automaattisesti.

  Toinen kokeilussa selvitettävä asia on voiko Valtiokonttori toimia tiedon kerääjänä ja välittäjänä eri virastoille esimerkiksi Tilastokeskukselle tai Verohallinnolle niiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

  Haemme kokeiluun mukaan ohjelmistotaloja.

  Tutustu tarkemmin kokeilun kuvaukseen.

 • Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon

  Kokeilulla selvitetään millä tavoin taloushallinnon järjestelmätoimittajat pystyisivät tuottamaan tilinpäätöksiä digitaaliseen eli rakenteiseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kokeilussa koko tilinpäätöksen sisältö, tulos- ja taselaskelmat ja liitetiedot sekä muut tiedot, tuotetaan inline XBRL -muotoon.

  Kokeilussa halutaan myös ymmärtää millä tavoin yritykset pystyvät tuottamaan liitetietoja ja miten laajasti niiden sisältöjä kannattaa tuottaa digitaaliseen muotoon sekä miten tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi halutaan selvittää laajemmin inline XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönoton vaikutuksia.

  Osallistujat

  PRH, Tilastokeskus. Kumppaneiksi haetaan kokeilun ajaksi, maalis-elokuulle 2023, taloushallinnon ohjelmistotaloja.

  Kokeilun onnistumisen vuoksi on tärkeää, että mukaan ilmoittautuvat ohjelmistotalot ovat rekisteröityneenä EU-alueella, heillä on toimintaa Suomessa ja heillä on asiakkaina suomalaisia tilitoimistoja tai yrityksiä sekä mahdollisimman pitkälle automatisoitu raportointi tulos- ja taselaskelman osalta. Kokeilukumppaneilla toivotaan olevan laaja asiakasymmärrys ja mahdollisuus skaalata oppeja omassa toiminnassaan soveltuvin osin. Kyvykkyyttä inline XBRL-raportoinnista ohjelmistotalolla ei saisi olla ennestään.

  Ilmoittaudu mukaan kokeiluun Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon 5.4.2023 mennessä. Lisää kokeilun nimi yhteystietojesi jälkeen kohtaan ”Haettavan kokeilun nimi tai oman kokeiluehdotuksen kuvaus”.

  Ajankohta

  Maaliskuu-elokuu 2023

  Lisätietoja kokeilusta:
  Juho Mäkinen, PRH, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

, Päivitetty 20.3.2023 klo 12:46