Hae mukaan tai ehdota kokeilua

Yrityksen digitalous -hanke pyrkii saamaan nopeita tuloksia muun muassa kokeilujen kautta.

Haluaisitko mukaan kokeiluun? Tutustu alla oleviin kokeiluhakuihin ja ilmoittaudu mukaan. Voit myös ehdottaa hankkeelle yhteentoimivaa digitaloutta edistävää kokeilua.

Ehdota kokeilua

Hankkeen asettamispäätöksen mukaan tavoitteenamme on

  • edistää yritysten digitalisaatiota helpottamalla sähköisten taloushallinnon tositteiden muodostumista ja automaattista siirtoa järjestelmien välillä ja yritysten talouden hallintaa
  • luoda perusta ekosysteemille, joka mahdollistaa talousdatan automaattisen siirtämisen sekä sitä tukevien palveluiden tuottamisen
  • edistää ensisijaisesti markkinaehtoisten ratkaisujen syntymistä ja infrastruktuurin rakentumista saumattoman, reaaliaikaisen ja turvallisen tietojen automaattisen siirtämisen mahdollistamiseksi
  • mahdollistaa yrityksen perustamisen ja toiminnan digitaalisuus sekä luoda digitaalinen identiteetti yritykselle.

Hankkeen asettamispäätös (pdf, TEM:n asiakirja, osittain saavutettava).

Jos kokeiluehdotuksesi liittyy johonkin hankkeen päätavoitteista, jatka Webropol-lomakkeelle, jossa voit tarkentaa ehdotustasi.

Tilaa myös Kokeilut ja yhteiskehittäminen -uutiskirje. Sen tilanneille ilmoitamme suoraan, kun haemme osallistujia käynnistyviin kokeiluihin ja kun järjestämme esimerkiksi yhteiskehittämisen työpajoja.

Tutustu kokeiluihin, joissa haku on auki

 

  • Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen

    Kokeilun tavoitteena on todentaa, kuinka kirjanpidon vakiomuotoinen tapahtumatasoinen tieto palvelisi viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien, kuten tilintarkastajien ja rahoituslaitosten tarpeita ja voisi osin korvata useammalle eri viranomaiselle toimitettavaa raportointia. Tarkoituksena on keventää yritysten lainsäädännön velvoittamia hallinnollisia tiedonanto- sekä raportointivelvoitteita tulevaisuudessa. Selvitämme myös tiedon vakiomuotoista esittämistapaa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen, myös yrityksen omissa järjestelmissä.

    Lue lisää ja hae mukaan kokeiluun: Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen

, Päivitetty 30.6.2023 klo 15:30