Suomessa välitetyt laskut välitystavan mukaan (milj. kpl)

Suomessa välitetyt laskut välitystavan mukaan (milj. kpl)
Ympyrädiagrammi näyttää kuvana samat tiedot, mitä kerrotaan tekstissä.